Ordu: Mesudiye, Kaya Yazıtları

Kaya Yazıtları; Ordu’nun Mesudiye İlçesi, Esatlı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yazıtlar, ulaşımı zor, yüksek bir kayalıkta yer almaktadır. Yazıt ve resimler kayalığın güneyinde, vadiye bakan kısımda bulunmaktadır.

Kayalar üzerine kazınarak oluşturulan yazılar ile geyik, at, doğan, balık, canavar, yılan, insan, güneş ve ay figürleri görülebilmektedir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir tarafından yapılan araştırmalara göre, kaya üstü resimleri ve yazıtlar, Gök Tanrı inancına bağlı Peçenek Türklerinden kalmıştır.

Dil özelliklerine göre, yazıtlar M.S. 1-2. yüzyıla tarihlenmektedir. Demir’e göre, kaya üstü resim ve yazıtlarının önemli bir özelliği de petrogliften harfe doğru gidişin aşamalarının burada izlenebilmesidir.

Ankara: Güdül, Kaya Yazıtları

Kaya Yazıtları; Ankara’nın Güdül İlçesi, Salihler Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Tahmini olarak M.S. I-II. Yüzyıldan kalma kaya blokları üzerine işlenmiş binlerce resimden oluşan petroglifler, 2012 yılında bölgenin sit alanı ilan edilmesi ile koruma altına alınmıştır.

Bu resimler ve kitabelerin, Gök Tanrı inancı ile yaşayan Peçenek veya Hun Türklerinin eseri olduğu düşünülmektedir. Kaya üstü resim, figür, yazı ve damgalar, insanlığın eski çağlarda meydana getirdiği tarih, kültür ve sanat ürünleri olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadır.

Eski insanların inanç ve yaşayış tarzlarını, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ve evreni algılama biçimlerini günümüze ulaştıran önemli kaynaklardır. Yazıtların doğru okunması ve tahlil edilmesi durumunda insanlık tarihinin açıklanamayan, gizli kalan yönleri su yüzüne çıkacak ve dünya tarihi ve medeniyeti yeniden yazılacaktır.