Erkekler, Kasım Ayında En Az 34 Kadını Öldürdü

Erkekler, kasım ayında en az 34 kadını ve yanlarında bulunan iki erkeği öldürdü, iki kadına tecavüz etti. Öldürülen kadınlardan biri trans, bir de Afganistanlıydı. Kadınların yüzde 47’sini koca, sevgili gibi en yakınındaki erkekler öldürdü. 

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Kasım’da en az 34 kadını ve yanlarında bulunan iki erkeği öldürdü, iki kadına tecavüz etti.

Kasım 2021‘de en az 16 kadının ölümü (Aydın (1), Akşehir (1), Denizli (2), Sivas (1), İstanbul (4), Bartın (1), Maraş (1), Kocaeli (1), Rize (1), Sakarya (1), Van (2) basına şüpheli olarak yansıdı. Şüpheli ölümlerden biri trans kadındı.

İstanbul’da bir kadın kendisini ve çocuklarını öldürmek isteyen erkeğe karşı meşru müdafaa hakkını kullandı. Erkekler, Eskişehir, Zonguldak ve İstanbul’da üç kadını “öldürülmekle” tehdit etti.

Batman’da bir kadının ölümü basına “faili belirlenmemiş cinayet” olarak yansıdı. Iğdır’da bir kadının intihara sürüklendiği iddia edildi. Erkekler, İstanbul’da bir kadını intihara sürükledi.

Cinayet

Erkekler, Kasım’da en az 34 kadını öldürdü; geçen yıl bu sayı 31 idi. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri transtı. Bir kadın da Afganistanlıydı. Erkeklerin 21 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, altı kadını “barışmak istemediği”, “boşanmak istediği” için öldürdü.

Erkekler, bir kadını “nafaka istediği” için bir kadını “kira artışı” için iki kadını “kıskandığı”, üç kadını da “husumetli olduğu” için öldürdü. Kadınların yüzde 47’sini koca, sevgili gibi en yakınındaki erkekler öldürdü.

16 kadını kocası, sevgilisi, eski kocası öldürdü. Beş kadını baba, oğul gibi aile üyeleri öldürdü. Bir kadını komşusu, bir kadını ablasının sevgilisi, üç kadını akrabası bir erkek, sekiz kadını öldüren dokuz erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, kadınların yarısını ev içinde öldürdü. Erkekler, 17 kadını ev içinde, 16 kadını düğün salonu, market, park gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin bir kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, kadınları yarısından fazlasını ateşli silahla öldürdü. Erkekler, 20 kadını ateşli silahlarla, yedi kadını kesici aletle, iki kadını boğarak, iki kadını arabayla ezerek, iki kadını darp ederek öldürdü. Erkeklerin bir kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Çocuk cinayeti

Kasım’da erkekler en az üç çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay da bu sayı iki idi. Bir çocuğu dedesi, bir bebeği babası, bir çocuğu tanımadığı bir erkek öldürdü.

Cinsel saldırı, tecavüz

Erkekler, Kasım’da en az iki kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ay erkeklerin tecavüz ettiği kadın sayısı 13 idi. Bir kadına eski sevgilisi, bir kadına da arkadaşı cinsel saldırıda bulundu. Erkekler, iki kadına ormanlık alan, sokak gibi ev dışında tecavüz etti.

Taciz

Kasım 2021’de erkekler en az 16 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay dört idi. Kadınlardan biri Çek vatandaşıydı. Bir kadını arkadaşı, bir kadını estetik uzmanı, dört kadını bir belediye çalışanı, bir kadını taksici, bir kadını yöneticisi, sekiz kadın kendisini taciz eden sekiz erkeği tanımıyordu. Erkekler, 15 kadını söz ve fiziki olarak taciz etti. Bir kadının da fotoğraflarını çekti.

Çocuk istismarı

Erkekler, Kasım’da en az 11 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı 31 idi. Çocuklardan biri engelliydi. İstismarlardan birini rehber öğretmen açığa çıkardı.

En az dört çocuğu beş etüt öğretmeni ve öğretmeni, iki çocuğu babası istismar etti. Beş çocuğu istismar eden 3 erkeğin kim olduğuna dair bilgi basına yansımadı. Erkekler, iki çocuğu ev içinde, dokuz okul, sokak gibi ev dışı alanlarda istismar etti.

Şiddet, yaralama

Erkekler, Kasım’da en az 62 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 61 idi. Erkeklerin şiddet uyguladığı on iki kadın “ağır” hasta olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler en az üç kadına “koruma kararını” ihlal ederek şiddet uyguladı. Erkekler bir kadına da dijital yollardan şiddet uyguladı. Erkekler en az altı kadına sistematik olarak işkence etti. Kadınlardan ikisi transtı.

En az 38 kadını, nişanlısı, kocası, sevgilisi şiddet uyguladı. 15 kadına şiddet uygulayan 17 erkeğin kim olduğuna dair bilgi basına yansımadı. Bir kadını arkadaşı, bir kadını akrabası, bir kadını damadı, üç kadını bar çalışanı erkekler, iki kadını komşusu iki erkek, bir kadını da kocasının akrabası şiddet uyguladı.

Erkekler, 12 kadına “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, sekiz kadını da “kıskandığı” için şiddet uyguladı. Erkeklerin 41 kadına şiddet uygulama “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, 49 kadını darp ederek, beş kadını kesici aletle, yedi kadını ateşli silahla, bir kadını da yakarak yaraladı.

Erkekler, 24 kadını araba, iş yeri, otobüs, ormanlık alan gibi ev dışı alanlarda, 27 kadını ev içinde yaraladı. Erkeklerin, 10 kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Seks işçiliğine zorlama

Erkekler Kasım’da en az 56 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 60 idi. Seks işçiliğine zorlanan 34 kadın Türkiye vatandaşı değildi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Açlık Sınırı 3 Bin 191, Yoksulluk Sınırı 10 Bin 395 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ‘Kasım Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ raporunu açıkladı. Açıklanan rapora göre, kasımda dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 3 bin 191.6 TL’yi aşarken, yoksulluk sınırı da 10 bin 396 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi / Rapora göre, dövizde yaşanan artış, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarına yansıması, üretim girdi maliyetlerindeki yükselme, temel mal ve hizmetlere gelen yüksek zamlar, dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı. Günbegün artan fiyatlar karşısında zaten yetersiz olan ücret gelirlerinin satın alma gücü daha da geriledi. AB üyesi ülkelere göre Türkiye asgari ücretin en düşük olduğu ülke durumuna geldi. Dört kişilik ailenin açlık sınırı bile mevcut asgari ücretin üstünde oldu. Bu ay itibariyle tek bir kişinin yaşama maliyeti de net asgari ücreti 1.078 TL geçti.

Gıda maddeleri fiyatlarında artışın devam ettiğini ortaya koydu. Bu durum, başta ücretli çalışanlar ve emeklileri olmak üzere, geniş bir toplum kesiminin yaşama şartlarını olumsuz etkilemeye devam etti. Ücret gelirlerinde belirli bir artış sağlanmasına karşın yetersiz kalan gelir karşısında çalışanların mağduriyeti devam etti.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.191,55 TL’ye, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 10.395,91 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.902,57 TL’ye yükseldi.

“Çalışanlar içinden çıkılmaz bir batağa sürüklenmiştir”

Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 98 TL, geçen yıla göre 675 TL artmıştır. Yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık 320 TL ve yıllık 2.198 TL tutarında artmıştır. Zorunlu ihtiyaçlar için geçen yıla göre yapılması gereken ek harcama tutarı kadar hane halkı gelirinde artış sağlanamadığı durumda, aradaki farkın borçlanmayla karşılanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Dar ve sabit gelirli kesimler tasarruf etme aşamasını geride bırakmıştır. Ücretli çalışanların kullandığı ihtiyaç kredisi ile kredi kartı borcu, geçim sıkıntısının üzerine yaşamı sıkı cendereye alan bir yük halindedir. Çalışanlar içinden çıkılmaz bir batağa sürüklenmiştir.

Dar ve sabit gelirli kesimler açısından ekonomideki gelişmelerin yansıması olumsuzdur. Sürdürülebilirlik kalmamıştır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, gelir dağılımının daha da bozulması, işsizlik ve yoksulluğun daha da artması öngörülebilir bir gelişme olacaktır. Sosyal sorunların derinleşmemesi için atılacak adımların başında 2022 yılı yürürlüğe girecek asgari ücretin, insanca yaşamı mümkün kılacak, kabul edilebilir tutarda belirlenmesi gelmektedir.

2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti tutarı arasındaki fark her geçen ay artmaktadır.

TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Kasım 2021 itibariyle şu şekilde gelişti:

  • Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3,18 oranında artış gösterdi.
  • Yılın ilk on bir ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 23,23 oranında gerçekleşti.
  • Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 26,82 oldu.
  • Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 20,58 olarak hesaplandı.

Sanayi üretimi Kasım’da yüzde 6.5 daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; sanayi üretim endeksi Kasım 2018 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 daraldı.

TÜİK, 2018 yılı Kasım ayı ‘Sanayi Üretim Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.1 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

Ekonomiye güven kasım ayında % 2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 73,7 iken, Aralık ayında % 2 oranında artarak 75,2 oldu.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 97,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 81,5 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4 değerine yükseldi.

Aralık ayında tüketici güven endeksi 58,2 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4 değerine geriledi.

Açıklama: Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.