İzmir: Alibey Hamamı

Alibey Hamamı; İzmir, Karşıyaka İlçesi, Bahariye Mahallesi, 1671 Sokak üzerinde yer alır.

Hamamın arazi konumundan ötürü farklı bir plan düzeni vardır. Yapım tarihini belirten bir kitabesi günümüze gelememiştir. Yapı üslubundan XIX. yüzyılın başlarında yapıldığı sanılmaktadır.

Kesme taş, moloz taş ve tuğladan yapılan hamamın arazi konumundan ötürü yamuk bir planı vardır. Soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelmiştir. Soyunmalık yamuk dikdörtgen şeklinde olup, XX. yüzyılda yeniden yapılmıştır. Ilıklık iki bölümden meydana gelmiş, üzeri kubbe ve basık tonozlarla örtülüdür.

Sıcaklık kısmı, ılıklığın doğusunda olup, kare planlı ve üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülüdür. Sıcaklığın güney tarafına iki bölüm halinde halvet yerleştirilmiştir. Bunların da üzeri kubbe ile örtülüdür.

İzmir: Yamanlar Dağı Tabiat Parkı

Yamanlar Dağı Tabiat Parkı; İzmir’in Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Karşıyaka’ya 18 km. uzaklıktaki Yamanlar Dağı Tabiat Parkı, Karşıyaka ve Çiğli halkının rekreasyon ihtiyacını karşılamaktadır.

40 hektarlık saha 11.07.2011 tarihinde Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Gelişme  Planı ve  koruma amaçlı imar planı 2016 yılında onaylanmıştır.

İzmir: Kaal Kadoş Havrası

Kaal Kadoş Havrası; İzmir’in Karşıyaka İlçesi, Tuna Mahallesi, 1685 sokak ile 1695 sokağın kesiştiği yerde bir bahçe içinde yer almaktadır.

Yahudi cemaatinin Kemeraltı yerleşimi dışına yayılmaları sonucunda Karşıyaka’ya yerleşen Yahudilerin ibadet mekânı olarak Alaybey’de inşa edilmiştir.

XX. yüzyılda Yahudilerin Kemeraltı dışında yerleşmeler kurmaları ile Alaybey’de yaptırılmış olan bu havra sefared havralarından olmadığı için Karataş’taki Beit İsrail havrası gibi İtalyan etkisi ile kilise planlı inşa edilmiştir.

Tevyası çift olup; he kal duvarında tora dolabıyla bütünleşerek bir yarı açık mekân niteliğini almış, yerden iki basamak yükseltilmiş bir platformun üzerinde yer almaktadır. Havranın iç mekânı bir bütün olarak düşünülmüş mekânı dokuz parçaya bölen sütunlar inşa edilmemiştir.

Tavan süslemesiz ve düz olan ahşap rabıtalarla kaplanmıştır. Yapının iç mekânı son derece sade, bezemesiz ve sefared havralarında olmadığı kadar ışıklıdır. Yapı yığma taş olarak inşa edilmiştir. Tavan döşemeleri ahşap olup, yapının çatısı ahşap konstrüksiyondur. Zemin kaplamaları karo mozaiktir.

Yapı güzel bir avlunun içinde yer almaktadır. Havranın avlu duvarları Kemeraltı’nda bulunan havralarda olduğu gibi masif ve yüksek inşa edilmeyip bahçe duvarı niteliğinde göz hizasının altından geçen masif taş duvarlardır.

Günümüzde Karşıyaka Belediyesi tarafından konservatuar işlevi kazandırılan bu yapının ibadet yapılan ana mekânı dışında kalan yerleri birtakım ekler yapılarak değişikliğe uğratılmıştır.

Ana mekân müzik eğitimi verilen, konserlerin yapıldığı salon olarak işlevlendirilmiştir. Tevyanın platformu sahne olarak kullanılmaktadır. Havranın girişine daha alçak bir yapı ilave edilerek, ıslak hacimler bu kütle içinde çözülmüştür.

Ana mekânda bir değişiklik yapılmadığı için havranın plan şeması, oturma sıraları, tevyası, tora dolabı ve mekan içindeki süslemeleri özgündür.