Adana: Kandilli Gözetleme Kulesi

Kandilli Gözetleme Kulesi; Adana’nın Saimbeyli İlçesi, Kandilli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Yapı anakayaya oyulmuş ve kayalık alana yaslanmıştır.Anakayada ise oyularak yapılmış merdivenler tespit edilmiştir. Kulenin korunmuş duvarları bu saclı taşlarla örülmüştür.

Ancak yapının hemen hemen bütün bok taşları sökülerek çevredeki ahırların inşasında kullanılmıştır. Bu alanda daha önce gezen Taş Yürek,burada belirsiz olarak taş temel izlerinden bahsetmektedir.

1990 yılında Hild-Helten-Kember bu temel izlerinin 10-13.yy da ait basit formlu bir Ermeni Kilisesi olarak tanımlanmıştır. Ancak arazi çalışmalarında bahsedilen bu alanda biz bir yapı/yapılara ait izlere rastlamadık.