Adana: Pozantı, Kilise Kalıntısı

Kilise Kalıntısı; Adana’nın Pozantı İlçesi, Kamışlı Köyü, Kilisecik Mevkiinde yer almaktadır.

Oldukça tahrip olmuştur. Doğu yönünde apsise ait olan dairesel bir temel izi bulunur. Bu bölümdeki Kalıntılar batı yönünde izlendiğinde yüzeyde yer yer yapı izleri görülebilir.

Ancak ilginç olan yapının doğusuyla batısı arasında ciddi kod farklıdır. Tamaniyle yıkılmış olmasında dolayı bu kod farkının nasıl çözümlendiği konusunda bir fikir yürütülememektedir. Alanın bir çok bölgesinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Yapı kireç harçlı moloz taş örgülüdür.