Ankara: Kalecik Kalesi

Kalecik Kalesi; Ankara’nın Kalecik İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Kale modern kasabaya hakim olan, yaklaşık simetrik koni biçimli bir tepenin üzerine kurulmuştur. Güneybatısındaki dağlara bir sırtı bağlanır ve Kızılırmak nehrine doğru uzanan ovada tek başına yükselir.

Kızılırmak Vadisi’nin bir kısmını da denetimi altında bulundurması nedeniyle kale, Ankara’nın doğusundan geçen yolu da korumuştur.

Tavium’a (Bugünkü Tokat ili Büyüknefes Beldesi) giden Roma yollarından bir tanesi bu kuzey yolu izlemiş ve Kalecik ilçesinin 3 km doğusundaki eski bir köprü daha sonraki devirde Roma yolunu izleyen Bizans yoluna geçisi sağlamıştır.

Kalede iki yapı safhası görülür; ilk safha kalenin esas girişinin batısında bulunan dışarı çıkış, burçta çok belirgindir ve burada oldukça aşınmış volkanik taşlardan düzgün örülmüş bir duvar görünür.

Daha sonraki yapı safhası ise araları tahta hatıllar ile desteklenmiş, küçük taşlardan yapılmış geniş güzel bir yapı ile temsil edilir. Her iki yapı da Bizans devrine tarihlenir. Kapı girişi Osmanlı devrinde yeniden yapılmış ve genişletilmiştir.