Adana: İstiklal Ortaokulu

İstiklal Ortaokulu; Adana’nın Seyhan İlçesi, Hurmalı Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Bu yapı dönemin en önemli tüccarlarından Rum fabrikatör Tırpani tarafından kızına düğün hediyesi olarak inşa ettirilen 25 odalı bir konaktı. I.Dünya Savaşı’ndan sonra geçici bir süre Alman okulu olarak kullanılmıştır.

Mütareke yıllarında Fransız işgalinde kalan yapı karargah olarak kullanılmış, kuruluştan sonra ise 1923 yılında Azade Hulusi adlı bir hayırsever tarafından satın alınarak eğitim amaçlı olarak kullanılmak ön koşuluyla Seyhan İline bağışlanmıştır. 1925-30 yıllarında Kız Muallim mektebi olarak kullanılan yapı daha sonra karma ortaokula çevrilmiştir.

Kare planlı yapı simetrik düzendeki plan ve cephe kurgusu ile yapının mimari anlayışını yansıtmaktadır. Yüksek bir bodrum kat üzerine oturtulan yapının katları orta sofalı plan şemasıyla kullanılmıştır. Kuzey yönündeki ön cephede, 4 metre yüksekliğinde 4 iyonik sütun tarafından taşıtılan balkonun altında basamaklarla ulaşılan görkemli ana giriş oluşturulmuştur.

Yapının çatısının güney bölümünde yazlık 2 oda ve geniş bir taraça yer alır.1986 yılındaki restorasyon sonrasında ahşap döşemeleri betonarmeye dönüştürülen yapı yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir. Yapı günümüzde ilköğretim okulu olarak kullanılmaktadır.