Adana: İşa Kalesi

İşa Kalesi; Adana’nın Aladağ İlçesi, Gerdibi Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Yapıya güney yönündeki kapıdan girilmektedir.

Kale kayalık zemin üzerine kabayonu ve moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir. Güney batı ve kuzey ucu tamamen yıkılmış durumdadır. Bunun dışında güney yönlerdeki savunma duvarları ayaktadır.

Kalenin giriş kapısı oldukça dikkat çekicidir. Kapı 2 bölümden oluşur. İlk bölümde üst kotta güneydoğu ve güneybatı yönlerdeki burçların duvarları arasında kesme taşla örülmüş sivri kemer bulunur.

Bu kemerin üzerinde ince ve uzun mazgal deliği yer alır. Yapının ana kapısı ise dikdörtgen formdadır ve sivri kemerli bölümü yaklaşık 50 cm gerisinde yer alır.

Girişteki bu iki bölümün arası boş olup üst kotta kale içinden dikey açılmış bir blokla dış cephedeki mazgala ulaşılır. Bu taşın yanlarında kapı üzerinde kapıdan girişi yukarıdan da kontrol altına alınmasını sağlayan boşluklar yer almaktadır.

Girişten bu koridorla dikdörtgen planlı üzeri tamamen yıkılmış olan ancak tonoz izleri bulunan ilk mekana ulaşılır. Bu mekanın güneydoğu yönünde alt ve üst kotta olmak üzere iki mazgal yer alır.

Kalenin içinden ikinci kat kotuna kabayonu taş merdivenle ulaşılıp kalenin kuzeydoğuya bakan ucunda bir şapel yer alır.

Şapelin girişi kuzeybatıdan olup,kapının kuzey iç yüzünde bir harç motifi işlenmiştir. Şapelin içinde kuzeybatı yönünde bir niş bulunur.Apsisin üst örtüsü yarım kubbelidir.Mekanın doğu duvarı tamamen yıkılmıştır.