Amasya: Hızır Paşa Camii

Hızır Paşa Camii; Amasya’nın Merkez İlçesi, Hızırpaşa Mahallesi, Kumru Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yörgüç Paşa’nın kardeşi Hayrüddin Hızır Paşa tarafından 1466 yılında yaptırılmıştır. Cami, hamam, medrese ve şadırvandan oluşan bir külliye iken bugün sadece cami ve hamam ayakta kalmıştır.

İlk dönem Osmanlı mimarisinde görülen ve Amasya’da Bayezid Paşa ve Yörgüç Paşa camilerinde de örneği görülen zaviyeli (ters T planlı) camilerdendir. Ancak bu camilerin girişleri kuzey cephedenken Hızır Paşa Camii’nin girişi, bulunduğu yerin yüksek eğimi nedeniyle doğudan verilmiş, şadırvan da bu cepheye yerleştirilmiştir.

Yapımından bu yana pek çok kez hasar gören ve onarılan caminin gerçek örtü sistemi hakkında net bir bilgi edinilememekte; ortadaki iki bölümün iki kubbeyle, yan mekanların da muhtemelen tonozla örtülü olduğu sanılmaktadır