Musevilerin Gaziantep’teki izleri: Havra

Gaziantep’te Osmanlılar döneminde nüfusun küçük bir bölümünü oluşturan Musevilerin Yahudi Mahallesi olarak anılan yerde cemaatleri için yeterli büyüklükte bir havraları bulunmaktaydı.

Eldeki kayıtlardaki Halep Salnamelerinde Havra’nın  (Sinagog) ilk yapılış tarihi 1886 olarak kayıtlıdır. Kent merkezinde Düğmeci  Mahallesinde bulunmaktadır. Yapının bulunduğu parselin doğu ve batısı yoldur.

Güneyde ibadet salonları, kuzeyde ise iki katlı lojman bulunmaktadır. İbadet salonları ve yapı kullanılamaz durumdadır. Üç nefli ve galerili olan havranın yan duvarlar, orta kemerlerin birkaçı ayakta olmakla birlikte çatı tamamen yokolmuştur.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında restorasyonu tamamlanan havra; Gaziantep Üniversitesi Kültür Merkezi olarak  ziyarete açılmıştır.