Hatay: Nihal Atakaş Camii

Nihal Atakaş Camii; Hatay’ın İskenderun İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Sahil Yolu’ndadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever işadamı Recep Atakaş tarafından kıymetli eşi Nihal Atakaş adına yaptırmıştır.

Dünya’da tek örneği Macaristan’in başkenti Budapeşte kentinde bulunan caminin bir büyüğü olarak Osmanlı Selçuklu mimarisi ile modern mimari bir araya getirilmek suretiyle İskenderun sahil bandında adeta körfezin gerdanlığı olacak şekilde inşa edilen Nihal Atakaş Camii, sahip olduğu bu eşsiz özellikleriyle kentin simge yapıları arasında yer almaktadır.

Hatay: Dana Ahmetli Köprüsü

Dana Ahmetli Köprüsü; Hatay’ın Kırıhan İlçesi Dana Ahmetli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Karasu Deresi üstünde altı gözlü bir taş köprüdür. Köprünün 16.yy’a ait olduğu sanılmaktadır.

Eski yıllarda Ceylanlı köyünden gelip Halep’e giden yol üstünde kurulan köprü, halen ayakta ve sağlam olarak kullanılmaktadır.

Halk arasında Taş Köprü adıyla bilinen köprünün, yörede yaşamış olan “bir aşiret reisinin hanımı” tarafından yaptırıldığına dair söylenti vardır.

Hatay: Kırıkhan, Alan Yaylası

Alan Yaylası; Hatay’ın Kırıkhan İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kırıkhan İlçe Merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafededir.

Hatay – Kırıkhan – Gaziantep kara yolunun, Kırıkhan İlçesinden itibaren 6. kilometresinden batıya (sola) dönülerek Ceylanlı Mahallesi üzerinden 2 km. Asfalt, 2 km. Stabilize yolla Eşmişek Mahallesine varılır. Bu mahalleden sonra 8 km. Virajlı ve maki türü bitkilerle çevrili stabilize yolla Alan Yaylasına varılır. Alan yaylası aynı zamanda 40 kilometrelik dar ve stabilize bir yolla İskenderun’a da bağlıdır.
Çevresi tamamen çam, iğde ve meşe ile kaplı ormanlarıyla çok geniş bir alana yayılmıştır. Son yıllarda Kırıkhan ve civar mahallelerden gelenlerin yoğun olarak talep ettiği yaylalardan birisidir. Yayla evleri yöre halkı tarafından kullanılmaktadır. Oteli olmayan yaylada, kamp kurmak isteyenler çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini beraberinde getirmelidir. Bakkal, fırın, berber, sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan yerler mevcuttur.

Hatay: Beşkardeşler Mağarası

Beşkardeşler Mağarası; Hatay’ın Kırıkhan İlçesi, Ceylanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Beşkardeşler Mağarası, tipik kaya mezarları ve inziva odaları görünümündedir ve 3 katlıdır. Kayaların üstünde 3 göz halinde pencere delikleri görülmektedir.

Halk arasında buraya Sütlü Mağara denmektedir. Çevredeki yazılardan “Vakfettim Burası Bir Vezir Mahallidir…” ibaresi okunmaktadır. Yaygın inanca göre burada bir bey, eşi ve çocukları ile birlikte yaşamaktaydı.

Hatay: Kasım Bey Camii

Kasım Bey Cami; Hatay’ın Yayladağı İlçesi, Çamaltı Mahallesi, PTT Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Abbasiler döneminde Kasım Bey tarafından 1131 yılında yaptırılan cami, 2010 yılında restore edildikten sonra yeniden hizmete açılmıştır.

300 kişi kapasiteli cami, bugüne kadar dört kez onarımdan geçirilmiş ve bu onarımlar aslına uygun olarak yapılmıştır.

Cami, imam odası, abdesthane, şadırvan, son cemaat yeri ve minareden oluşmaktadır. Caminin giriş kapısında bulunan dört kitabede yapılışı ve restorasyonlar hakkında bilgiler yer almaktadır.

 

Hatay: Cemil Meriç Müzesi

Cemil Meriç Müzesi; Hatay’ın Reyhanlı İlçe Merkezi’nde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Cemil Meriç’in Reyhanlı’da doğduğu ev restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür.

İlk kat tamamen Ceml Meriç ve ailesinin kronolojik hayat hikayesinin ve eserlerinin yer aldığı bir alan olarak tasarlandı. Diğer kat ise Meriç’in yaşadığı şartları anlatıyor.

Cemil Meriç Kimdir?

Cemil Meriç 12 Aralık 1916 yılında Reyhanlı doğdu. Yazar, çevirmen ve düşünür olan Cemil Meriç başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır. Telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilir.

 

Hatay: Cüdeyde Höyüğü

Cüdeyde Höyüğü; Antakya’nın Reyhanlı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Reyhanlı İlçes merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafededir.

Cüdeyde Höyüğü’nde yapılan kazılarda MÖ 4500 – M.S. 600 yılları arasını kapsayan 17 tabaka (kültür katı) bulunmuştur.

932 yılında M. Claude Prost tarafından tespit edilmiş; gezgin bir prehistoryacı olan T.P. O’Brien yönetiminde; Suriye Araştırmaları’nın mali desteğinde mağaranın içinde sondaj niteliğini geçmeyen küçük bir kazı yapılmıştır.

Kazıda 48 metrekarelik bir alan açılabilmiş ve 2 m derine kadar inilmiştir. Ana kayaya erişilip erişilemediği de belirtilmemektedir.

Mağaranın içinde yerleşmenin olduğu; küçük buluntuların yanısıra; yaşam tabanlarının varlığından da anlaşılmaktadır.

Bu tabanlara göre 4 tabakanın varlığından sözedilmektedir. Yüzeyden 166 cm derinde olan 4. tabaka; bulgulara göre; Çanak Çömlekli Neolitik Çağ’a tarihlenmektedir.

Hatay: Tell Tayinat (Atçana) Höyüğü

Tell Tayinat (Atçana) Höyüğü: Hatay’ın Reyhanlı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 17–18 km batısında, Asi Nehri’nin 1,5 km doğusundadır.

Tepe, yamaçlar dahil olmak üzere 700 x 500 metre boyutlarında, 15 metre yüksekliktedir. Kazı yapılmadan önce üzerinde Tayinat Köyü bulunmakta idi.

Coğrafi konum olarak kuzeyde Güneydoğu Anadolu, doğuda Suriye ve Mezopotamya’nın iç kesimleri, batıda Akdeniz sahilleri ve güneyde Doğu Akdeniz sahilleri arasındaki ticari yolların kavşağında yer almaktadır.

Kentin, MÖ 9. ve 8. yüzyıllarda, günümüz Hatay İli topraklarında egemen olan Geç Hitit krallıklarından biri olan Patina Krallığı’nın başkenti “Kunulua” olduğu kabul edilmektedir.

Başkent, MÖ 738 yılında Asur Kralı III. Tiglat-Pileser tarafından istila edilmiş, daha sonra bir Asur eyalet başkenti olarak yönetilmiştir. Bir Hitit sarayı ile tapınak ortaya çıkarılan Tainat’ta çıkarılan eserler de Hatay Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Hatay: Reyhanlı, Hamamat Kaplıcaları

Hamamat Kaplıcaları; Hatay’ın Reyhanlı İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe merkezine 20 km uzaklıktadır.

Hamamat Kaplıcalarına, şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Yörenin en büyük kaplıcası olup birçok hastalığa iyi gelmektedir. Kaplıcada yaklaşık 5 kaynakta su çıkmaktadır. İçme olarak da kullanılabilen kaplıca suyu çeşitli romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir.

Hatay: Reyhanlı, İmma Kalesi

İmma Kalesi; Hatay’ın Reyhanlı İlçesi, Yenişehir Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Kale kalıntısı, kesme taştan inşaa edilmiştir. Avlulu olup avluya açılan mekanlar yine kesme taştan, moloz taşlar yassı tuğla kireç harç kullanılarak örülmüştür. İnşasında bir kısım devşirme malzeme de kullanılmıştır.