Adana: Hasan Kethüda Camii

Hasan Kethüda Camii; Adana’nın Seyhan İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, Alidede Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Yapı 1558 yılında Ramazanoğlu Piri Paşa DÖnemi’nde, Ramazanoğlu Halil Bey’in hizmetinde bulunan Abdullah oğlu Hasan Kethüda ile azadlı kölesi Atike tarafından yaptırılmıştır. Hasan Ağa Cami olarak tanınır.Adana’da Osmanlıların klasik devir mimari özelliklerini taşıyan tek eser olması bakımından önemlidir.

Kitabesi bulunmayan caminin güney duvarında 1671’de Adana’dan geçen Evliya Çelebi’nin imzasını taşıyan bir yazıt vardır. 3 kubbeli son cemaat yeri, mukarnas başlıklı sütunlara oturan sivri kemerle taşınmaktadır. Dışarıda kalan ikinci son cemaat yeri ise hafif meyilli bir sundurma ile örtülür.

Son cemaat yerinden ana ibadet mekanına girilir. Kare planlı mekan,tromp geçişli,yüksek kasnaklı bir kubbeyle örtülmüştür. Kubbenin üstü kiremit katlıdır. Üst kısmı staliktitlerle nihayetlenen yarım silindir şeklindeki mihrap nişinin etrafı siyah beyaz mermerden yapılmış desenlerle süslüdür.

Minber büyük ustalıkla siyah ve beyaz mermerden meydana getirilmiş olup,ü zerinde bitkisel motifler yer almaktadır. Kadınlar mahfili son derece nitelikli ahşap işçilikle yapılmış ve kalem işleriyle süslenmiştir. Tek şerefeli minaresi 1730’da yaptırılmıştır.

Taştan ve çokgen gövdelidir. Şerefe altı mukarnaslıdır. Yapı 1813 yılında büyük onarım görmüştür. 1998 yılında Adana depreminde hasar gören yapı 2004 yılında tamamlanan onarım sırasında tekrar ibadete açılmıştır. Bu onarım sırasında avlu etrafında yer alan kubbe örtülü revaklar tekrar inşa edilmiştir.