Ankara: Güdül, Kent Müzesi

2018 yılında hizmete giren Güdül Kent Müzesi’nde Güdül tarihinin sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerini yansıtan koleksiyon malzemeleri sergilenmektedir.

Ankara: Güdül, Kaya Yazıtları

Kaya Yazıtları; Ankara’nın Güdül İlçesi, Salihler Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Tahmini olarak M.S. I-II. Yüzyıldan kalma kaya blokları üzerine işlenmiş binlerce resimden oluşan petroglifler, 2012 yılında bölgenin sit alanı ilan edilmesi ile koruma altına alınmıştır.

Bu resimler ve kitabelerin, Gök Tanrı inancı ile yaşayan Peçenek veya Hun Türklerinin eseri olduğu düşünülmektedir. Kaya üstü resim, figür, yazı ve damgalar, insanlığın eski çağlarda meydana getirdiği tarih, kültür ve sanat ürünleri olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadır.

Eski insanların inanç ve yaşayış tarzlarını, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ve evreni algılama biçimlerini günümüze ulaştıran önemli kaynaklardır. Yazıtların doğru okunması ve tahlil edilmesi durumunda insanlık tarihinin açıklanamayan, gizli kalan yönleri su yüzüne çıkacak ve dünya tarihi ve medeniyeti yeniden yazılacaktır.