Hatay: Kırıkhan, Gölbaşı Gölü

Gölbaşı Gölü; Hatay’ın Kırıkhan İlçesi, Adalar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Amik Ovası’nın kuzey doğusunda, Kurt Dağları eteğindeki Gölbası Gölü, Reyhanlı’ya 29 km, Kırıkhan’a ise 11 km uzaklıkta yer alıyor. Bugün 79 ha göl ve 462 ha bataklıktan oluşan Göl bünyesinde 174 kuş türünü barındırıyor.

Türkiye’de pasifik incir kuşunun (Anthus rubescens ) tesbit edildiği iki noktadan biri olan, Göl Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1993 yılında Doğal Sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Günümüzde değişen yasalar ve kurumlar arası görev değişikliği nedeniyle gölü etkileyen başlıca sorunlar olarak, aşırı avcılık, kıyı gelişimlerinde meydana gelen yapılaşma, tarımsal ve evsel kaynaklı yoğun kirlilik, aşırı su kullanımı, saz ve kamışların yakılması olarak görülüyor.