Giresun: Yüzbaşı Suyu Çeşmesi

Yüzbaşı Suyu Çeşmesi; Giresun’un Merkez İlçesi, Nizamiye Mahallesi arasında yer almaktadır. Çeşmeye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen çeşmede kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kitabeliğine sonradan monte edilen mermer yazıtına göre, 1933 yılında inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı çeşme, tek cephelidir ve tek lülelidir. Batıya bakan ön cephesi kenarlarda dikdörtgen çıkıntı ile sınırlanmıştır.

Ayna taşının üzerinde ay yıldız motifi bulunmaktadır. Büyük bir su haznesi olan çeşmenin haznesi boş olmakla birlikte yapıya şebeke suyun bağlandığından yapı işlevini devam ettirmektedir. Çeşme yalağı, çeşmenin tüm cephesi boyunca uzanmaktadır.

Giresun: Keşap, Yivdincik Kemer Köprüsü

Yivdincik Kemer Köprüsü; Giresun’un Keşap İlçesi, Yivdincik – Küçükgeriş Mahalleleri arasında yer almaktadır.

Köprüye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. Keşap Deresi üzerinde yer alan köprü, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır.

Tek gözlü ve yuvarlak kemerli olan köprünün inşasında moloz taş ve yonu taşı kullanılmıştır. Köprü ayakları ana kayaya oturtulmuştur. Yürüme yolu hafif eğimlidir.

Giresun: Yeşil Giresun Matbaası

Yeşil Giresun Matbaası; Giresun’un Merkez İlçesi, Kapu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Matbaaya, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat, bir normal kat ve çatı katından oluşmaktadır. Yapının üç cephesi sağır cephedir. Girişin de bulunduğu güneybatı cephesi gösterişli bir cephedir.

Hem girişte hem de pencerelerde sütunçelere yer verilmiştir. Zemin kat ile birinci katı ayıran kat silmesi oldukça geniştir. Birinci katın orta kısmında dört adet yuvarlak kemerli pencere yer almaktadır. Pencere sövelerini oluşturan sütunçeler bezemelidir. Yapının gösterişli alınlığı bu pencerelerin üzerinde yer almaktadır.

Yazılı kaynaklara göre, Rum bir esnaf tarafından yaptırılan yapı, bir dönem Yeşil Giresun Matbaası olarak işlev gördükten sonra 1990’lı yılların sonunda restore edilerek Can Akengin Sanat Galerisi adıyla sergi salonu olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Giresun: Yağlıdere, Yemişken Köprüsü

Yemişken Köprüsü; Giresun’un Yağlıdere İlçesi, Sınır Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Köprüye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kâgir olarak inşa edilen yapının kitabesi bulunmamaktadır. Köprü, iki mesnetli, tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Köprüde malzeme olarak moloz taş ve ince yonu taş kullanılmıştır.

Kemer kısmında ince yonu taş malzeme kullanılırken diğer kısımlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprünün birbirine bağladığı iki yaka arasında kot farkı bulunmaktadır. Bu yüzden köprü yolunun bir tarafında eğim daha fazladır.

Giresun: Dereli, Yavuzkemal Kilisesi

Yavuzkemal Kilisesi; Giresun’un Dereli İlçesi, Yavuzkemal Beldesi, Kulakkaya Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kiliseye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Doğu- batı yönünde konumlandırılan kilise, dikdörtgen planlıdır. Yapının inşasında kaba yonu taşı ve kesme taş malzeme kullanılmıştır. Günümüzde özel mülkiyette bulunan kilisenin kuzey, güney ve batı duvarları günümüze ulaşabilmiştir.

Apsis kısmı yıkılmış olan kilisenin üst örtüsü sonradan sac malzeme ile örtülmüştür. Apsisin olması gereken yer sonradan yapılmış ahşap malzeme ile kapatılmıştır. Kilisenin girişi batı cephesinde yer almaktadır. Üç kemerli girişi sonradan kapatılmıştır. Kuzey ve güney cephelerde üçer adet pencere yer almaktadır.

Giresun: Yavşan Köprüsü

Yavşan Köprüsü; Giresun’un Merkez İlçesi, Homurlu Mahallesi ile Yağmurca Köyü arasında yer almaktadır. Köprüye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Aksu Irmağı’na bağlanan küçük bir dere üzerinde yer almaktadır. Kâgir olarak inşa edilen köprü, iki mesnetli, tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Köprüde malzeme olarak moloz taş, kesme taş ve ince yonu taş kullanılmıştır.

Kemer kısmında ince yonu, korkuluklarda kesme taş malzeme kullanılırken diğer kısımlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprüye yol kotlarından merdivenle ulaşılmaktadır. Bilgilendirme tabelasına göre, 18. yüzyıla tarihlenmektedir.

Giresun: Bulancak, Yalıköy Çeşmesi

Yalıköy Çeşmesi; Giresun’un Tirebolu İlçesi, Yalı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Çeşmeye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kesme taş malzeme ile inşa edilen çeşme, dikdörtgen planlıdır. Tek cepheli çeşmenin kitabesi bulunmamaktadır.

Kuzey yönüne bakan çeşmenin aynalık kısmında musluk bulunmaktadır. Yuvarlak kemerli nişe sahip çeşmenin su teknesi sonradan beton malzeme ile yenilenmiştir.

Giresun: Tirebolu, Yalı Köprüsü

Yalı Köprüsü; Giresun’un Tirebolu İlçesi, Yalı Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

Köprüye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür. Ambarlı Deresi üzerinde yer alan köprü, kâgir olarak inşa edilmiştir.

Tek gözlü ve yuvarlak kemerli köprünün inşasında ince yonu taşı ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Kemer açıklığı yayvan olan köprünün uzunluğu yaklaşık 13,00 metredir.

Giresun: Yağlıdere, Üçtepe Kemer Köprü

Üçtepe Kemer Köprü; Giresun’un Yağlıdere İlçesi, Üçtepe Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Köprüye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kâgir olarak inşa edilen köprü iki mesnetli, tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Köprüde malzeme olarak moloz taş ve ince yonu taş kullanılmıştır.

Kemer kısmında ince yonu malzeme kullanılırken diğer kısımlarında moloz taş kullanılmıştır. Yürüme yoluna beton malzeme uygulanmıştır.

Giresun: Şebinkarahisar, Mehmet Paşa Hamamı

Topal Mehmet Paşa Hamamı; Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi, Taş Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Hamama, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sisteminde inşa edilen hamamın üzerine sonradan konut inşa edilmiştir. Giriş kapısı üzerine yer alan kitabesine göre, Hicri 1062 (Miladi 1651) yılında, Topla Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Soğukluk bölümü tamamen harap olan hamamın ılıklık bölümü ile sıcaklık bölümü bir kapı ile birbirinden ayrılmıştır. Sıcaklık bölümü kare planlıdır ve eyvanlıdır. Sıcaklığın etrafından halvet odaları yer almaktadır.