Bingöl: Genç ve Kuba Kümbetleri

Genç ve Kuba Kümbetleri; Bingöl’ün Genç İlçesi, Sürekli Köyü sınırları içerisinde yer almaktadırlar. İlçe merkezine 3 kilometre mesafededir.

Kümbetlerin olduğu bölgeye Sürekli Köyü dolmuşları ile ulaşım mümkündür.

Kuba Kümbeti, yolun sağındaki Ziyaret Tepe’de, Kral Kızı Kalesine giden yol üzerinde; Genç Kümbeti ise yolun solunda, tarlaların içindeki düz alanda yer almaktadır. Her iki kümbet de 15. yy’a Akkoyunlu Dönemine aittir.

Genç Kümbeti’nin giriş kısmı kesme düz taştan duvarları ise yığma moloz taştan inşaa edilmiştir. Kuma Kümbeti ise tamamen kesme düz taştan inşaa edilmiştir. Genç Kümbeti’nin durumu Kuba Kümbeti’ne oranla daha iyi durumdadır.

Bingöl: Kral Kızı Kalesi

Kral Kızı Kalesi; Bingöl’ün Genç İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçes merkezine yaklaşık 2-3 km mesafededir.

Kale, bir tepe üzerine kurulmuştur. Kaynaklarda “Dara Hini” vi, “Dare Hindir Kelie” v olarak geçmekte, yöre halkı ise buraya “Dara Hindir Kella” yani “Dara’nın Çeşmesi” olarak isimlendirmekte olup bu kaleyi Pers Hükümdarı Daranın M.Ö.7. yüzyılda kızı için yaptırdığı söylenmektedir.

Genç Kalesi de denilmekte olup Genç ilçesi de adını bu kaleden almıştır. Bir kaynakta da Akkoyunlu Uzun Hasan’ın Trabzon Rum İmparatoru’nun kızı Despina (ya da Theodora) ile evlendiğinde onun için yaptırdığı söylenmektedir. Dört tarafı çayla çevrili olup yalnızca doğuda bir geçit bulunmaktadır. Yüzeyde yapı olarak birkaç duvar kalıntısı ve moloz taş yığınları görülmektedir.