Adana: İnderesi Yaylası

İnderesi Yaylası; Adana’nın Feke İlçesi, İnderesi Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Feke ve Saimbeyli İlçelerine giden vasıtalar ile ulaşılabilir.

Feke ilçesinden 59 kilometre uzaklıkta güzel manzaralı stabilize yolla ulaşılan bir yayla köyü olan İnderesi Köyü, tamamen bağ ve bahçeler arasında kurulmuştur.

Otantik köy yaşamını özleyenler bu yayla köyünde tatillerini geçirebilirler. Elektrik, telefon, sağlık ocağı, jandarma karakolu, bakkal, fırın ve kır lokantalarının hizmet verdiği bu şirin köyde; Yahyalı tipi halı ve kilimler, çoraplar dokunarak satılmaktadır.

Köyün çevresinde çadırlarda konaklayarak hayvanlarını otlatan yörüklerin misafiri olup kısa bir sure için yaşamlarını paylaşabilir, rengarenk çiçeklerle kaplı kırlarda dolaşarak, çobanların yanık kaval seslerini dinleyebilirsiniz. Her yıl Ekim ayında Feke Karacaoğlan Kültür ve Sanat Şenliği yapılmaktadır.

Adana: Kaleyüzü Gözetleme Kulesi

Kaleyüzü Gözetleme Kulesi; Adana’nın Feke İlçesinin batısında Feke – Mansurlu Karayolu üzerinde yer alır.

Ortaçağ kalesidir.Duvarları horasan harçlı moloz taş örgülü kabayonu kesme taş kaplamalıdır. Tamamen ayakta kalmış olan asıl burç tepenin güney yönünde konumlanmış yuvarlak planlı ve kubbe örtülüdür.

Bu mekanın girişi yine güney yönünden dışardan dikdörtgen içten kemerli bir kapıdandır. Burcun güneybatısından bağlayan dış sur izleri batı yönünden güneye inerek doğu yönündeki doğal kayalığa kadar izlenebilir. Surların bittiği bu noktada dörtgen planlı bir yapı izini bulunur.

Güney yönündeki burçtan kuzeye doğru yaklaşık 3.40 metre eninde bir moloz duvar örgü duvarla 6.5 metre çapında önemli bir bölümü yıkılmış sadece temel seviyesinde izlenebilen ve arazinin kuzeydoğu ve batısına hakim bir yapı kalıntısına daha ulaşılır. Gözetleme kulesi olarak adlandırılabilecek yapıda yoğun ortaçağ seramik buluntu elde edilmiştir.

Adana: Kara Kilise

Kara Kilise; Adana’nın Feke İlçesi, Eski Feke Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Geç Roma Dönemi’ne ait manastırın dış duvarlarında kuzey yönündeki ayaktadır. Ayrıca manastır müştemilatı olduğu ve kapı üstünde kitabesi bulunduğu kapalı ve yeraltında mekanları bulunmaktadır.

Manastırın kilisesinin apsisi yıkılmış ancak sağ ve sol duvarları ayakta durmaktadır. Yapı kesme taştan bindirme tekniğinde yapılmıştır ancak geç devirde onarılarak kullanıldığını belgeleyen moloz ve yer yer poligonal örgüler vardır. Kilisenin içinde manastır dış duvarında insan eliyle yapılmış büyük tahribatlar vardır.

Adana: Maran Kalesi

Maran Kalesi; Adana’nın Feke İlçesi, Maran Yaylası sınırları içerisinde yer almaktadır. Feke İlçe Merkezine 16 km. mesafededir.

Girişi güneybatı yönündedir. Kesme ve moloz taş örgüsünde sahip olan kale yapısında horosan harcı kullanılmıştır. Kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda uzanan kalenin içerisinde askerli amaçlı mekanlarla birlikte su sarnıcı ve şapel yer almaktadır.

Su sarnıcı giriş kapısının bitişinde kule burcu şeklinde dışarıya çıkıntılı olarak inşa edilmiştir. Şapel kalıntısı doğu batı yönündedir. Su sarnıcının güneydoğusunda birbiriyle bağlantılı 2 odadan oluşan üzerleri tonoz örtülü mekanlar yer almaktadır.

Kalenin dış duvarları üzerinde 9 adet irili ufaklı burç tespit edilmiştir. Batı yönünde kalenin oturduğu tepe boyunca devam eden güçlü duvarlar doğu yönünde kayalık topoğrafyadan faydalanılarak sadece birkaç noktada kullanılmıştır.

Adana: Uğurlubağ Kalesi

Uğurlubağ Kalesi; Adana’nın Feke İlçesi, Uğurlubağ Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Köy ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Girişi güney yönündedir. Horosan harçlı kesme ve moloz taş örgülü savunma duvarlarına sahip küçük iç hacimli bir kuledir.

Batı yönünde üzeri kemerli 6 adet,bir üst kademede ise 3 adet mazgal açıklığı bulunmaktadır. Kulenin uçuruma bakan doğu kısmında duvar izi kalıntıları bulunmaktadır.

Kuzey güney uzunluğu 25 metre doğu batı uzunluğu 27 metre iç mekandaki kot farkından ötürü plan veren bit yapı kalıntısı izine rastlanmamıştır.

Adana: Feke Kalesi

Feke Kalesi; Adana’nın Feke İlçesi, Eski Feke Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Çevresinde herhangi bir antik yapılanmaya rastlanmamıştır.

Kuzey güney istikametinde elips şeklinde yükselen tabi kayalı savunma durumuna göre inşa edilmiş Orta Çağ kalesinin giriş kısmı güneybatısında olup yuvarlak kemerli kapıdandır.

Giriş kısmının büyük bölümü tahrip olmuş diğer kale duvarları yer yersağlam ve ayakta kalabilmiştir. Kalenin iç kısmında tahrip olmuş bina komplekslerinin diğer kale duvarları bulunmaktadır.

Kalenin orta kısmı geniş kuzey ve güney kısımları ise dardır. Kalenin duvarları moloz taştan olup dıştan ve içten kesme taşlarla kaplanmıştır. Doğu kısmı sarp kayalıklarla çevrelenmiştir.Kalede 4 adet yarım yuvarlak burç bulunmaktadır.