Adana: Feke Kalesi

Feke Kalesi; Adana’nın Feke İlçesi, Eski Feke Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Çevresinde herhangi bir antik yapılanmaya rastlanmamıştır.

Kuzey güney istikametinde elips şeklinde yükselen tabi kayalı savunma durumuna göre inşa edilmiş Orta Çağ kalesinin giriş kısmı güneybatısında olup yuvarlak kemerli kapıdandır.

Giriş kısmının büyük bölümü tahrip olmuş diğer kale duvarları yer yersağlam ve ayakta kalabilmiştir. Kalenin iç kısmında tahrip olmuş bina komplekslerinin diğer kale duvarları bulunmaktadır.

Kalenin orta kısmı geniş kuzey ve güney kısımları ise dardır. Kalenin duvarları moloz taştan olup dıştan ve içten kesme taşlarla kaplanmıştır. Doğu kısmı sarp kayalıklarla çevrelenmiştir.Kalede 4 adet yarım yuvarlak burç bulunmaktadır.