Ordu: Fatsa, Gaga Gölü

Gaga Gölü; Ordu’nun Fatsa İlçesi, Örencik Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Göl, 60 dekarlık bir alanı kaplamaktadır. Gaga Gölü, Bolaman Irmağı ile batısındaki Yassıtaş Mevkii arasında; yaklaşık 6 km²’’lik bir alanı etkileyen heyelan sonucu,yapıyı oluşturan üst Kretase Flisleri yüzeyinde oluşmuştur.

Gölün derinliği 10-15 metre arasında değişmektedir. Gölün ortasında küçük bir adacık bulunmaktadır. Fındık bahçelerinin arasında,yeşillikler içindeki göl, birçok bitki ve hayvan türünü barındırır. Göl 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştır. Gölde dört çeşit balık vardır.

Ordu: Yalıköy Vakıf Camii

Yalıköy Vakıf Camii; Ordu’nun Fatsa İlçesi, Yalıköy Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır. Yapı son cemaat yeri, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Yapının kuzey cephesinde tek girişi bulunmaktadır. Son cemaat yeri açıktır. Revaklı olan son cemaat yeri, doğu-batı yönünde üç, kuzey-güney yönünde dört adet yuvarlak kemerlidir.

Kemerler dört adet taş sütun ile taşınmaktadır. Sütun başlığı ve ayaklarında herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Yapıya giriş, dikdörtgen formlu, tek kanatlı ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Kadınlar mahfiline, son cemaat yerinin doğusunda bulunan iki kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Yapının çatısına simgesel olarak ahşap malzemeden minare eklenmiştir.

Yapının içten üst örtüsü düz tavan olup ahşap malzemeden yapılmıştır. Yapının dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatı malzemesi alaturka kiremittir. İç mekânda tüm duvarlar beyaz sıvalıdır. Duvarlarda süsleme bulunmamaktadır ve iç mekân oldukça sadedir. Mihrap, taş malzemeden yapılmış olup basık kemerlidir.

Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup özgün değildir. Yapının alt sıra pencereleri dikdörtgen, üst sıra pencereleri kare formludur. Kuzey cephesinde alt sırada iki, doğu ve batı cephesinde alt sırada iki, üst sırada iki adet ve güney cephesinde alt sırada bir adet pencere bulunmaktadır. Pencereler giyotin penceredir.

Ordu: Kösebucağı Camii

Kösebucağı Camii; Ordu’nun Fatsa İlçesi, Kösebucağı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapı, ahşap malzemelerin köşelerden birbirine geçmeli olarak birleştirildiği kurtboğazı tekniğinde inşa edilmiştir. Yapı, harim ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır.

Düz bir arazide konumlanan yapının girişi kuzey cephesinden sağlanmaktadır. Ana giriş kapısı tek kanatlı ahşap kapı olup dikdörtgen formludur. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Yapının doğu cephesinde iki, batı cephesinde üç ve kuzey cephesinde dört adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Dikdörtgen formlu pencereleri ahşaptır. Yapının içten üst örtüsü düz tavan olup ahşap malzemeden yapılmıştır.

Tavan ahşap işlemesine sahiptir. Yapının dıştan üst örtüsü dört yönde kırma çatıdır. Çatı malzemesi Marsilya kiremittir. İç mekânda tüm duvarlar ahşaptır. Duvarlarda süsleme sadedir. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmış olup ahşap işlemelere sahiptir. Kadınlar mahfili korkulukları, mihrap, minber ve vaaz kürsüsü aynı renklerde boyanmıştır.

Ordu: Bolaman Kilisesi

Bolaman Kilisesi; Ordu’nun Fatsa İlçesi, Bolaman Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yapı, Hazinedaroğlu Konağı’nın bitişiğinde, kale surlarının içerisinde yer almaktadır. Yazılı kaynaklara göre kilise bir dönem cami olarak kullanılmıştır. Yapının girişi kuzey cephesindedir. Giriş açıklığı iki sivri kemerli olup kapının üst kısmında yuvarlak kemerli niş bulunmaktadır.

Kuzey cephesinde bir adet yuvarlak kemerli mazgal pencere bulunmaktadır. Giriş kapısı tek kollu ve ahşaptır. Yapıda malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Yapı dikdörtgen planlıdır ve içten tek apsislidir. Apsis bölümünde iki adet yuvarlak kemerli pencere bulunmaktadır.

Ordu: Gölbaşı Yenipazar Camii

Gölbaşı Yenipazar Camii; Ordu’nun Fatsa İlçesi, Bolaman Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Yapı, yazılı kaynaklara ve üzerinde bulunan bilgilendirme tabelasına göre, 1870 yılında inşa edilmiştir. Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapı harim bölümünden oluşmaktadır. Yapının kuzey ve batı cephesinde iki adet girişi bulunmaktadır.

Kuzey cephesi girişinin yuvarlak kemerli açıklığı bulunmaktadır. Bu açıklığın her iki yanında ikişer adet sütunçe bulunmaktadır. Sütunçelerin başlıkları ve ayakları bitkisel motiflerle süslenmiştir. Bu giriş kapısı çift kanatlı ve ahşaptır. Kuzey cephesi giriş kotuna ahşap tek kollu merdivenle çıkılmaktadır. Batı cephesi girişi dikdörtgen formludur. Giriş kapısı iki kanatlı ve ahşaptır.

Bu giriş kotuna iki kollu iki adet taş merdivenle çıkılmaktadır. Batı cephesindeki girişin üzerinde sundurma bulunmaktadır. Yapının pencereleri dıştan dikdörtgen içten basık kemerlidir. Güney, kuzey ve batı cephesinde iki, doğu cephesinde üç adet pencere bulunmaktadır. Pencereler ahşap ve çift kanatlıdır. Yapının içten üst örtüsü düz tavan olup ahşap malzemeden yapılmıştır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır.

Çatı malzemesi alaturka kiremittir. İç mekânda tüm duvarlar sıvalıdır. Duvarlarda süsleme olmayıp iç mekân oldukça sadedir. Mihrap, kesme taş malzemeden yapılmış olup sadedir. Minber ahşap malzemeden yapılmış olup özgün değildir. Vaaz kürsüsü doğu duvarına bitişik durumda olup ahşap malzemeden yapılmıştır. Harimin alt katı kadınların namaz kılma yeri olarak düzenlenmiştir.

Ordu: Cıngırt (Kalesi) Kayası

Cıngırt (Kalesi) Kayası; Ordu’nun Fatsa İlçesi, Yapraklı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Cıngırt Kayası Arkeolojik Yerleşim Alanı, tepe üzerinde ormanlık bir alan içerisinde yer almaktadır. Korunaklı bir tepede konumlanan alanda bir kale yapısı olabileceği ileri sürülmüştür, ancak herhangi bir kale yapısına rastlanmamıştır.

Literatür çalışmalarına göre, tek ya da çok sayıda kayaya oyulmuş tünel şeklinde yerleşmeler, M.Ö. 301-63 yılları arasında yaygın olarak kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda, alan içerisinde basamaklar, nişler, bir adet dehliz ve lahit mezar şeklinde üç adet taş oyması tespit edilmiştir. Ayrıca bazı alanlarda taş yol döşemesi bulunmuştur.

Yüzeyde çatı kiremit ve seramik parçaları bulunmuştur. Bu parçaların Orta Çağa ait parçalar olduğu ileri sürülmektedir. Alan 1995 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Alanda 2012-2014 yılları arasında bilimsel kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yoğun olarak yerleşim yerinin zirvesinde yürütülen kazı çalışmalarında elde edilen bilgilere göre, Cıngırt Kayası’nın VI. Mithradates Dönemi’nin Phrourion karakterli yerleşimlerinden birisi olabileceği önerilmektedir.

Ordu: Bolaman Kalesi ve Sur Duvarları

Bolaman Kalesi ve Sur Duvarları; Ordu’nun Fatsa İlçesi, Bolaman Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Denize doğru hafifçe sokulan burun üzerinde, zincirleme bir şekilde inşa edilmiş kaledir. Gözetleme ve karakol görevi için iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.

İç kale kalenin batı ucunda yer almakta, çok yüksek duvarlardan oluşmuş, kesme taşlar kullanılmıştır, içinde bazilika planlı küçük bir şapel bulunmaktadır.

Kale, iç kale ve dış kaleden oluşmaktadır. Bu bölümler gözetleme ve karakol görevi amacıyla inşa edilmiştir. Batı uçta bulunan iç kale sur duvarları yığma yapım sistemiyle kesme taş ve moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir.