Adana: Eski Misis Camii

Eski Misis Camii; Adana’nın Yüreğir İlçesi, Yakapınar Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Caminin inşa kitabesi bulunmamaktadır. Vakıflar genel müdürlüğü arşivinde bulunan bir belgede caminin inşa tarihi 1070H(1659/1660) olarak verilmektedir. Bu tarih havraniye kervansarayının 1659 yılında Sulatan V.Mehmet tarafından yeniden inşa edildiği tarihtir. Muhtemelen cami aynı tarihte inşa edilmiş olmalıdır.

Cami boyuna dikdörtgen planlıdır. Önüne son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri toplam 6 adet ahşap direk üzerine ahşap kirişlemeli tavanla örülüdür. Son cemaat yerinin doğu duvarları kapalıdır. Batı tarafında minare kaidesi yer almaktadır.

Caminin 1982 yılında yapılan onarımdan sonra son cemaat yerini sol tarafına bir oda ilave edilmiştir. Son cemaat yerinin döşemesi taştır. Son cemaat yerinden basık kemerli kapı ile harim kısmına girilmektedir. Harim kıble duvarına paralel 3 neflidir.

Ortada yer alan ikişerden toplam dört adet sütun birbirine doğu ile batı duvarına bitişik ayaklarına doğu batı yönünde atılmış beşik kemerlerle bağlanmıştır. Sütun başlıkları devşirme malzemeden sütunların taşıdığı kemerler ahşap kirişlemeli tavan taşımaktadır.

Harim kuzey cephede iki güney cephede iki batı cephede üç doğu cephede pencere ile aydınlanmaktadır. Doğu cephe pencereleri hariç diğerleri dikdörtgen kesitli. Doğu cephedeki pencereler içeriden dikdörtgen dışarıdan yuvarlaktır. Mihrap kemerli basit niş şeklindedir.

Ahşap mimberin sanatsal özelliği bulunmamaktadır. İçeride toplam 6 adet ahşap ayağı duran ahşap mahvil katı yer almaktadır. Minare çıkış kapısı mahvile açılmaktadır. Duvarlar sıralı moloz taş duvar örgülüdür. Duvarların aralarına yatayına 2 sıra halinde ahşap hatıl ayrılmıştır.

Duvarlar sonradan yükseltilmiştir.Batı dış duvarına bitişik taş basamaklarla düz toprak dam örtülü çatıya çıkılmakta imiş,sonradan düz toprak dam üzerine ahşap çatı yapılmıştır. Duvarlar silme saçakla sonlanmaktadır.Ahşap çatı dıştan sac kaplıdır.

Minare son cemaat yerinin batısına bitişik ve taştandır. Kaidesi kare planlıdır. Kaideden silindirik gövdeye köşeleri pahlı pabuclukla geçilmektedir. Şerefe altı 3 sıra halinde iç ve dış bükey silmelerle oluşturulmuştur. Korkuluk kısmı taştandır. Külah taş kaplıdır.