Adana: Erkek Lisesi

Erkek Lisesi; Adana’nın Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Erkek Lisesi (Seyhan Lisesi) ve Güzel Sanatlar Lisesi olarak kullanılan yapılardan, Seyhan Lisesi’nin; kolon altı bölümünde birer kolonun duvar içerisine alındığı, kolonaltı bölümde kapalı alanlar oluşturulduğu zemin katta girişlerin karşısında ve sağ yönde sınıflar ile merdiven evi sol tarafında sınıf,idare oda, kütüphane ve WC düzenlenmiştir.

Üst kat yatakhane olarak yapılmış olup, 1996-1997 eğitim yılında, kütüphane ve derslikler olarak ara koridorlu düzenlenmiştir. Üst örtüsü kırma çatı marsilya kiremit kaplamalı, zemin döşemeleri yerinde dökme mozaik, kapı ve pencereleri basık kemerlidir.Yapıldığı yıllardaki (1910) fotoğraflardan da görüldüğü gibi pencere silmeleri iptal edilmiştir.

Kapı ve pencere doğramaları bozulmuştur. Güzel sanatla lisesi;aynı yapılan şeması ve taş malzeme ile yığma yapım tekniğinde inşa edilen binanın da kolonaltı bölümünde iki kolon arasının demir doğrama ile kapatılarak öğretmen odası oluşturulduğu,üst katının ise orta koridora açılan sınıflar şeklinde düzenlendiği,zemin döşemeleri karı mozaik, kapı ve pencereleri basık kemerli ve üzerleri silmedir.

Üst örtünün ise doğu cephesinde iki yöne eğimli beşik çatı olarak tamamlanmıştır. Çatı üzeri marsilya kiremit örtülüdür. Yapı halen eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır.