Tekirdağ: Çorlu, Hayvanat Bahçesi

Hayvanat Bahçesi; Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi, Havuzlar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Havuzlar Mahallesi’ndeki tesisinde kurulan mini hayvanat bahçesini ziyaret edenler daha önce görmedikleri birçok hayvanı görme fırsatı buluyor. Hayvanat Bahçesi, her hafta çocuk, genç, yaşı onlarca vatandaş tarafından ziyaret ediyor.

Hayvanat Bahçesi’nde Midilli Atı, Tavus Kuşu, Sülün, Kafkas Sülünü, Kumru, Keklik, Bıldırcın, Hindi, Çil Keklik, Tokat Tavuğu, İspenç Horoz, Yerli Tavşan, Paçalı Horoz, Paçalı Tavuk, Taklacı Güvercin, Mardin Güvercini, Posta Güvercini, Av Köpeği, Kel Tavuk, Kel Horoz, Yaban Ördeği, Pekin Ördeği, Çin Kazı gibi hayvanlar bulunuyor.

 

Tekirdağ: Yeni Cami (Sinagog)

Yeni Cami (Sinagog); Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi, Cemaliye Mahallesi, Sinan Dede Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Yeni Cami (Sinagog), iki katlı kagir bir yapıdır. 1905 yılında inşaa edilen yapı 20.yy.ın ortalarında kadar havra olarak kullanılmış, 1970 yılında camiye dönüştürülmüştür.

Kuzey ve güney cephelerinde kademeli bir şekilde yükselen alınlıkları binaya anıtsal bir hüviyet kazandırmaktadır. Cephe köşelerinde binaya bitişik sekizgen sütunceler vardır. Tavanı ve tabanı ahşap olan yapının cephesinde 18 dikdörtgen pencere açıklığı yer alır.

Kuzeyden demir bir kapıyla girilen yapının güneyinde mihrap ve minber bulunur. Yapının tavanında pastel renklerle yapılmış, geometrik ve bitkisel bezemeler dikkat çekmektedir.

Tekirdağ: Çorlu Kalesi

Çorlu Kalesi; Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Tekirdağ’ın görülesi bir tarihi kalıntısı olan kale, askeri bir önem taşıdığı aşikardır.

Çorlu Kalesi, Ortaçağ’da, Balkanlar ve Avrupa üzerinden gelebilecek Anadolu’ya geçecek akınları önlemek saldırıları maksadıyla inşa edilmiştir.

Kale moloz taş, tuğla ve horasan harcı ile inşa edilmiştir. Kaleden günümüze iki adet burcun temeli, tuğla kemer izlerinden muhtemel kale girişi olduğu düşünülen alan ve buna bağlı sur duvarları ulaşmıştır.

Bizans döneminde yapılmış olup; kalenin doğu ve batısı dere yataklarıyla çevrelenmiştir. Sur duvarlarının yuvarlak kulelerle desteklendiği görülen Çorlu Kalesi, kesme taş temeller üzerine kurulmuştur.

Tekirdağ: Fatih Camii

Fatih Camii; Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi, Cemaliye Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Fatih Cami, Fatih Sultan Mehmet Vakfı mülkiyetindedir. Fatih Sultan Mehmet’in süt annesi Daye Hatun tarafından 1453 (H.857 ) yılında yaptırılmıştır.

İlçe merkezinde, yerleşim alanı içerisinde bulunan cami, dikdörtgen planlı, moloz taş malzemeyle yapılmıştır. Son cemaat yeri bugün camekanlı olan caminin küçük bir avlusu vardır. Minaresinin gövdesi kalın, petek kısmı incedir.

Camiye girişi sağlayan kapı üzerinde bulunan kitabeden 2. Mahmud’un sadrazamı Benderli Mehmet Selim Paşa tarafından 1824 yılında duvarları ve minaresi dışında esaslı bir tamirden geçirildiği öğrenilmektedir.

Cami bahçesinde bulunan hazirede Osmanlı Dönemi’ne ait mermer mezar taşları bulunmaktadır. Mezarlar arasında  Kırım Giray Han sülalesine ait mezar bulunmaktadır.

Tekirdağ: Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii; Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Camiye, şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşımın mümkündür.

Çorlu’da en önemli tarihi eserlerden biri olan Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1521’de yaptırılmıştır.

Ana mekan tek kubbeli, cemaat mahfeli ise üç küçük kubbe ile örtülüdür. İlk yapıldığında 22 odalı medresesi de bulunan bu camii, Camii Kebir adıyla da anılmaktadır.

Süleymaniye Camii, tipik tek kubbeli cami plânında. Ana mekânı örten tek kubbe sekizgen bir kasnağa oturuyor. Son cemaat yeri üç bölümlü ve üç kubbeli. Kubbelerin önünde de saçaklı bir revak var.