Adana: Çırçır Fabrikası

Çırçır Fabrikası; Adana’nın Ceyhan İlçesi, Kaltakiye Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Zemin+1 katlı olarak yığma yapım tekniğinde inşa edilen fabrikanın zemin katında taş üst katında yassı tuğla malzeme kullanılmıştır. Taşınmazın her iki katında yatayda ahşap hatıllar vardır.

Birinci katta tuğla örgü yatayda ve düşeyde söveler yer almaktadır. Zemin katta kapı ve pencereler kiremitli bir yapıya sahip olup üst kattakiler dikdörtgen formdadır. Ayrıca zemin katta dikdörtgen formda tepe pencereleri vardır.

Pencere ve kapıların bazıları daha sonraki dönemlerde kapatılmıştır. Zemin katta kemerli pencere boşluğu ile dikdörtgen şeklindeki pencere doğraması arasında kalan yarım daire şeklindeki açıklık daha sonraki dönemlerde tuğla örgü ile kapatılmıştır.

Dikdörtgen plan şemalı yapının orta aksında birinci katın ahşap taban döşemesini taşıyan yedi adet beton ayak üstü ahşap kolonlar vardır ve bu kolonlar üstte ahşap bir kirişle birbirine bağlanmıştır. Birinci kata çıkan ahşap merdivenin bir bölümü yıkılmış olup üst kata çıkılamamaktadır.

Çatısı ahşap konstruksiyon üzeri saç kaplama olup büyük bir bölümü yıkılmış durumdadır. Zemin katta cephenin bir bölümünde yer yer sıva vardır. Taşınmazın zemin katında briket duvar örülerek mekan ikiye bölünmüştür. Fabrikanın batı cephesinde tek katlı betonarme eklenti vardır.