Adana: Ceyhan Lisesi

Ceyhan Lisesi; Adana’nın Ceyhan İlçesi, Burhaniye Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Okul ve konferans salonu olarak inşa edilen ilk yapı iki katlıdır. Bodrum katı da bulunan bu yapı kagir duvarlara oturan betonarme döşemeler ile oluşturulmuştur. Bodrum katta yaklaşık 80 cm lik kalın taş duvarlar üst katlar da incelerek devam etmektedir.

Bailangıçta aynı inşa edildiği anlaşılan okul ve konferan salonu sonradan yapılan eklemelerle birbirine bağlanmıştır. Dikdörtgen formdaki pencereleri cephe hattından içe çekilmiş ve her iki kat boyunca devam eden boşluklara yerleştirilmiştir.

Giriş kapısının solundaki açıklık kapı olarak oluşturulmuş ve önüne küçük bir balkon yerleştirilmiştir. Bu balkonun altında yuvarlak hatlı geçişler bulunmaktadır. Ayrıca içe çekilerek oluşturulan giriş bölümünde de döşeme duvar birleşimlerinde dikdörtgen kesitli geçiş elemanları kullanılmıştır.

Özgün kapıları sade olan yapının üst katında lojman olarak kullanılan bölüme geçişteki ahşap kapı kasaları farklılık göstermektedir.Erken Cumhuriyet Dönemi mimarisinin dikkat çeken örneklerinden olan yapı zaman içinde çeşitli müdahalelere maruz kalsa da özgünlüğünü korumuştur.