Adana: Çerçi Konağı

Çerçi Konağı; Adana’nın Seyhan İlçesi, Sucuzade Mahallesi, 17 Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.

Adı geçen parselde yer alan taşınmaz iki katlı yığma karkas yapım tekniği ile ahşapve kagir elemanlardan inşaa edilmiştir. Zemin kat ahşap hatıllı kagir duvar örgü tekniğinde örülmüş, üst katta bir aksta zemin kat kagir duvan çatı silme kotuna kadar devam ederken, diğer mahal bölmelerin ahşap karkas ve karkas içi kagir dolgu malzeme ile inşa edilmiştir.

Zemin kat tavanında ahşap kirişler dış cephede devam ettirilerek payandalarla desteklenmiş ahşap iskelet bu sistem üzerine oturtularak cephe uzunluğunca ahşap çıkma oluşturulmuştur. Taşınmazda çıkma altında bulunan kemer boşluğu ahşap kafesli, ahşap çift kanatlı kapı ile hayat mahalline, hayat mahallinden taş ve ahşap merdivenlerle sofa mahalline çıkılmaktadır.

Sofa mahalli sokağa cepheli, balkon çıkması, mahaller, çardak ve merdiven sahanlığına açılmaktadır. Sofa mahallindeki mahaller sofa ve mahalleri ayıran duvarlar üzerinde mevcut ahşap pencerelerle aydınlatılmaktadır.

Taşınmazın cephelerinde cephe uzunluğunca ahşap payandalara oturan ahşap çıkma, simetrik iki çıkma arasında bağdadi sıvalı kemerli geçiş elemanı bulunan gömme açık balkon çıkması, bindirme tuğla örgülü saçak silme detaylan ahşap kafesli ve kemerli ahşap giriş kapısı, saçak silme kotu altında ahşap payandalara oturan oluklu sac üstü örtülü saçak çıkması ile yöresel doluluk-boşluk oranlarına uygun metal parmaklıklı ahşap pencereler yapının özgün unsurlardandır.

Bitişiğindeki iki katlı konuta avludan bir merdivenle bağlanan yapı günümüzde de tüm görkemini korumasına karşın oldukça bakımsız durumdadır. Bazı bölümleri halen konut olarak kullanılmaktadır.