Afyonkarahisar: Heybeli (Kızıl Kirse) Kaplıcası

Heybeli (Kızıl Kirse) Kaplıcası; Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Bolvadin’in 25 km batısında şifalı Frigya vadisinde yer almaktadır. Afyon- Konya yolunun 25. km. den kuzeye 2 km içeridedir. Bolvadin Belediyesi 1944 yılında il özel idaresinin özelleştirilmesinde satın alarak, kaplıcayı yeniden inşa etmiştir. Kaplıca suyu bölgenin maden yönünden en zengin kaplıcasıdır.

Kaplıca suyu, Romatizma, siyatik, cilt metabolizma hastalıklarına iyi gelmektedir. 65 C ‘de sıcak suyu bulunmaktadır. Kaplıcada altı adet yüzme havuzu, 200 apart odalardan müteşekkildir. Ayrıca camii, park, market, spor sahaları vardır. 50 yataklı 2 yıldızlı bir otel ve 40 adet Yakamoz Villaları vardır.

Afyonkarahisar: Şıhlar Çeşmesi

Şıhlar Çeşmesi; Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi, Ağılönü Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Çeşme, Hicri 1163 yılında, Karahisarlı Paşazade Hacı Mustafa tarafından yaptırılan üzeri bitkisel süslemeli, yuvarlak kemerli, yazıtı olan bir çeşmedir.

Afyonkarahisar: Cılkoğlu Çeşmesi

Cılkoğlu Çeşmesi; Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi yerleşim sınırları içerisinde yer almaktadır.

Çeşme, 1871 yılında Cılkzâde Hacı Süleyman Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Önceleri üzeri kara örtü iken 2. Dünya Savaşı sırasında bugünkü duruma getirilmiştir. Kütahya çini örneklerinden olan panolarda “Maşallah” ve “Yâ Hâfız” yazılıdır.

Afyonkarahisar: Yedikapılar Manastırı

Yedikapılar Manastırı; Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi, Kemerkaya Kasabası, Yedikapılar Mevkii’nde yer almaktadır.

Yedikapılar Manastırı, devlet karayolu yakınında tüf sarp kayalık yüzeye oyulmuş, birbirine bitişik tonoz tavanlı lkilise ve odalardan oluşan, 8.-10.yüzyıllar arasında yapılmış manastır yapısıdır.

Afyonkarahisar: İnsuyu Mağarası

İnsuyu Mağarası; Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler Köyü, Karayokuş Mevkii’nde yer almaktadır.

Bolvadin İlçe Merkezi’ne 7 kilometre mesafededir.

Belediye Müzesince ilk tesbiti yapılan mağara için Belediyece, M.T.A. Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, ziyarete açılması için çalışmalar sürdürülmektedir. İki kat olan mağarada sarkıt ve dikitlerin yanı sıra tatlı su kaynağı da vardır.

Afyonkarahisar: Abdülkadir Geylani Türbesi

Abdülkadir Geylani Türbesi; Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi, Ağılönü Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Abdülkadir Geylanî’nin torunlarından olan Abdülkadir Geylânî’ye ait bir türbe ve yanında camisi bulunmaktadır.

Afyonkarahisar: Bolvadin Müzesi

Bolvadin Müzesi; Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi, Aydınlar Mahallesi, Santral Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Bolvadin Lisesi Müdürlüğü sırasında Muharrem Bayar’ın özel ilgi ve çabasıyla okul bahçesine topladığı eserlerin çoğalması sonucu müzeye gerek duyulmuş, dönemin Belediye Başkanı Etem Kelekçi’nin çabaları sonucu mülkiyeti belediyeye ait olan “Belediye Sineması,” 1987 yılında yeniden düzenlenerek Bolvadin Müzesi olarak hizmete açılmıştır.

Müzede Bolvadin merkez ve köylerinden toplanmış Eski Tunç Çağı’ndan günümüze kadar arkeolojik, etnografik, sikke, arşiv vesikası olmak üzere toplam 848 eser bulunmaktadır. Özellikle Bolvadin kaymakçılığı, hasırcılığı, el sanatçılığı gibi yerel özellikler sergilenmektedir.

Kuzey-Güney doğrultulu, iki katlı, betonarme bir bina olan müzenin kuzeye açılan bir girişi bulunmaktadır. Giriş katında Bolvadin yöresi oturma odası, gelin odası, konferans salonu ve teşhir salonu; üst katta ise yine teşhir salonu ve kütüphane bulunmaktadır.

Afyonkarahisar: Kırk Göz Köprüsü

Kırk Göz Köprüsü; Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi sınırları üzerinde yer almaktadır. Akarçay üzerindedir.

Köprü kuzey ve güney bölümü olarak ikiye ayrılır. Güney bölümü Bizans İmparatoru I.Manuel Kommen tarafından 1150 yıllarında, kırk gözlü olarak mermer ve bazalt taştan yaptırılmıştır.

Surre-Hicaz yolu üzerinde bulunan köprü, XVI.yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan tarafından kuzey yönde 64 göze kadar uzatılmış olup 200 metre uzunluktadır. Günümüze kadar ulaşan gözlerin sayısı 57’dir.

Mimar Sinan, köprüye bir namazgah ve suya inmek için de mermer bir merdiven yaptırmıştır. Namazgahın etrafı duvarla çevrelenmiş, köprüye açılan kapı geçidi envanterde kayıtlıdır.

Köprüde bazalt, andezit ve mermer devşirme taşlar kullanılmıştır. Köprü’nün kemerleri orta kısımda daha geniş ve sivri tonozlu, uçlara doğru küçük ve basıktır.

Köprü moloz dolgu üzeri kesme taşlı, yanları dikdörtgen şeklinde bloklarla tek sıra korkulukludur. Köprü ayaklarında, Helen kesme, Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari parçalara, hatta mezar taşları gibi devşirme malzemelere rastlanılmaktadır.

Afyonkarahisar: Abdülkadir Geylani Türbesi

Abdülkadir Geylani Türbesi; Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi, Ağılönü Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Türbeye, şehir içi araçlarla ulaşım sağlanmaktadır.

Abdülkadir Geylani’nin torunlarından olan Abdülkadir Geylani’ye ait bir türbe ve yanında cami bulunmaktadır. Türbe içinde ayrıca müritlere ait çok sayıda sandukalar bulunmaktadır.

Vesikalara göre Abdülkadir Geylani 17’nci asrın başlarında Bolvadin’e gelmiş, Şıhlar (Ağılönü) Mahallesi’nde bulunan Kadri Tarikatı’nın tekkesini kurmuştur. Bu tekke misafirhane, çilehane, mektep, medrese ile bir külliye haline getirilmiştir.