Adana: Bazilaka

Bazilaka; Adana’nın Kozan İlçesi, Dilekkaya Köyü, Anavarza Mevkii’nde yer almaktadır. 

Kitabelerin bir tanesinde EYTYX10Y kelimesi diğerlerinde ise apsisin dış tarafında orta duvarında TONAııOCTO+ANTOYXY kelimesi okunmaktadır.

Bazilikanın batıya bakan uzun yanlarında iki tane dikdörtgen çıkıntılar vardır.3 bölümden meydana gelmektedir.

Bazilikaya ait taşlar üzerinde kabartma şeklinde 1 defne çelengi içinde bir haç ve kolları arasında balıklar.

2 defne çelengi içinde ortada bir vazo vazonun üzerinde bir haç ve yanlarında iki adet tavus kuşu vardır.

3 Bazillikanın apsise yakın kuzey duvarında bir daire içinde hac ve yanlarında 2 adet kuş kabartması 4 dragon 5 defne çelengi içinde haç ve altta iki adet koyun vardır.