Adana: Bayrampaşa Kervansarayı

Bayrampaşa Kervansarayı; Adana’nın Karaisalı İlçesi, Altınova Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Dikdörtgen plan şemalı taşınmaz kabayonu taş kaplamalı, moloz taş dolgulu,horosan harçlı ve köşe noktalarında kare kesitli, ara noktalarda dört adet dikdörtgen kesitli ayaklarla taşınmaktadır. Yapıya kuzey ve güney yönünde 2 adet kemerli kapıdan girilmekte,ancak kemer yanları açılmış durumdadır.

Büyük tahribat olan yapı avlusunda kuzeybatı ve güneydoğu köşelerinde han duvarlarına çıkılan taş merdivenler de tahrip olmuştur. Sadece bedeb duvarları olan yapı içerisinde iki katlı kullanıma yönelik olduğu tahmin edilen ahşap hatıl ve ahşap kiriş boşlukları gözlenmiştir.

Çakıt vadisi ile çakıt çayının kenarında yer alan Bayrampaşa Kervansarayı’nın kuzeydoğusu dik bir yamaçla, diğer yönleri ise düz bir araziyle çevrilidir. Günümüzde tarım arazilerinin ortasında kalmış olan kervansarayın içi de tarla olarak kullanılmaktadır.

Oldukça büyük olan han yapısının sadece dış duvarları ayaktadır. Duvar örgüsü horasan harçlı moloz taş olmakla beraber kabayonu taş kaplanmıştır. Köşelerde kare ,aralarda ise dikdörtgen kesitli dört adet ayakla taşınan duvarlar dikdörtgen bir yapı oluşturmaktadır.

Kuzey ve güneyden iki girişi olan yapının kemerli olduğu anlaşılan kapıları bozulmuştur. Zemin kat seviyesinde kaplama taşları büyük oranda yok olan yapının özellikle kuzey kapısının iki yanı,taşıyıcı ayakları da etkileyecek şekilde açılmıştır.

Büyük ölçüde tahribata uğramış olan yapının içinde,kuzey-batı ve güney-doğu köşelerinde, üst kotlara çıkarılan taş merdivenler bulunmaktadır. Her iki merdiven de yıpranmıştır ancak güney-doğuda bulunan merdiven çıkılamayacak ölçüde haraptır.

Duvarların iç ve dış yüzeylerinde bulunan ahşap hatıl ve kiriş boşlukları ,hanın iki katlı kullanıldığını göstermektedir. Eni 55.30m,boyu 69.50m,yüksekliği ise yaklaşık 6.00m olan yapının ,güney yönündeki ayakları üzerinde bayrak direği boşlukları bulunmaktadır. Ne kat döşemesi ne de üst örtüsünden günümüze ulaşan bir bölüm bulunmamaktadır.