Aydın: Hasan Çelebi Camii

Hasan Çelebi Camii; Aydın’ın Efeler İlçesi, Batı Gazi Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Halk arasında Eski-Yeni Cami olarak da bilinmektedir. Avlu içerisindeki cami, kare planlı ve tek kubbeli bir harime sahiptir. Kuzeyinde üç bölümlü ve üzeri kubbelerle örtülü bir son cemaat yeri ile batı cephenin kuzey ucunda bir minaresi vardır. Şadırvan avlunun kuzeyindedir.

Kesme taştan inşa edilen yapı 1950 yılında onarım geçirmiştir. Cepheler dikdörtgen şekilli, sivri kemerli alınlıklar olan pencerelere sahiptir. Kuzeydeki girişten harime ulaşılır. Kubbeye tromplarla geçilmektedir. Mihrap mermerdir. Çokgen nişi mukarnaslı kavsarayla örtülüdür. Caminin süslemeleri mihrapta yoğunlaşmıştır. Kaynaklara göre yapı 1585’ten önce inşa edilmiştir.

Aydın: Cemal Bey Hamamı

Cemal Bey Hamamı; Aydın’ın Efeler İlçesi, Veysipaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

“Bey Hamamı” olarak da anılan yapı, Nasuh Paşa Külliyesi’nin biraz ilerisinde, doğuda yer alır. Günümüzde oldukça harap haldedir. İnşasında tuğla ve taş malzeme bir arada kullanılmıştır. Yapının içindeki izlerden süslemeli olduğu anlaşılmaktadır. Soyunmalığın batı girişi üzerindeki kitabesine göre yapı Abdülaziz adlı bir zat tarafından H.1177/M.1763 yılında onarılmıştır. Buna göre yapının Abdülaziz adlı bir zat tarafından H.1177/M.1763 yılında onarılmıştır.

Buna göre yapının 18. yy.ın başlarında inşa edildiğini düşünmek mümkündür. Asimetrik bir plana sahip olan hamam, kâgir olarak inşa edilmiştir. Sıcaklık ve soyunmalık üstü kubbeli ve kubbeye geçişler troplarla sağlanmaktadır. Ilıklık aynalı tonoz örtülüdür. Sıcaklığın sonunda iki adet halvet odası yer almaktadır. Sıcaklığın ortasında göbek taşı ile her iki yanda tuğla duvar örgülü yıkanma kabinleri vardır. Sıcaklığın doğu tarafında beşik tonozlu su deposu ve külhanı yer almaktadır.

Aydın: Gümrükönü Hanı

Gümrükönü Hanı: Aydın’ın Efeler İlçesi, Köprülü Mahallesi, 1629. Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Gümrük Önü hamamı bitişiğinde yer alan han, hamamla çağdaş olup iki kanadı tamamen yıkılmıştır. Günümüze dek hanın batısındaki bölüm ile güneyindeki mekânların bir kısmı ayakta kalabilmeyi başarmıştır. İki katlı han moloz taş ve tuğla malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.

Girişi eyvan şeklindedir. Ortada bir avlusu vardır. Sebil bu gün tamamen ayaktadır ve avlunun ortasında yer almaktadır. Dikdörtgen planlı, taş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Cephesi, kademelendirilmiş, kemerli bir görünüm verilmiştir. Alt kısmında yalağı vardır. Yapının ticarete yönelik bir amaçla ve 19. yüzyıl içinde yapıldığı düşünülmektedir.

Aydın: Çavuş Köprüsü

Çavuş Köprüsü; Aydın’ın Efeler İlçesi, Cuma Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Kesme taş malzeme ile inşa edilmiş köprü tabakhane deresi üzerinde tabakhane köprüsünden sonra 2. köprüdür. İki sivri kemerden oluşmuştur. Kemerlerin soldakinin kilit taşı üzerinde öküz ya da boğa başı kabartması yer almaktadır. Köprünün batı girişi üzerinde sağ kenarda tamirat kitabesi yer almaktadır.

Aydın: Nasuhpaşa Küllliyesi

Nasuhpaşa Küllliyesi; Aydın’ın Efeler İlçesi, Batı Gazi Bulvarı, 1629. Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Külliyenin batısında, hamamın doğusundaki yapı, halk arasında Osman Ağa Medresesi ismiyle de anılmaktadır. Medrese, kareye yakın bir avlu etrafında sıralanan tek katlı ahşap kapılı kare planlı moloz taş ve tuğladan inşa edilmiş odalardan meydana gelmektedir.

Ancak, yol nedeniyle, güney-doğu köşe ve doğu cephe tamamen ortadan kaldırılmıştır. Medrese taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Girişi güney cephededir. Sonradan kapatılmıştır. Günümüzde 17 adet öğrenci odası mevcuttur. Kitabesine göre yapı, H.1120/M.1708 yılına tarihlendirilmektedir. 2010 yılında restorasyonu tamamlanarak açılışı yapılmıştır.

Aydın: Zincirli Han

Zincirli Han; Aydın’ın Merkez İlçesi, Hasanefendi Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, 1629. Sokak üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Zincirli Han adıyla da bilinen yapı, Nasuh Paşa Külliyesi’nin bir parçasıdır. Han enine dikdörtgen büyük bir avlunun etrafındaki iki katlı ana bölümden ve bu avlunun güney-doğudan geçilen, üstü açık küçük bir kare kısmından oluşan bir plan şemasına sahiptir. Moloz taş ve tuğla ile inşa edilmiş olan hanın, güney cephesi hariç, diğer cephelerine evler bitişiktir. Alt ve üst kattaki pencere ile kapının avludan bakıldığında, simetrik olduğu görülmektedir.

Avluda üst kata çıkışı sağlayan merdivenler ve varlığı kanıtlanabilen iki katlı revak bugün mevcut değildir. Yapı, avlulu ve iki katlı bir handır. Güneyindeki girişin üst kısmında yer alan kitabesine göre han, Nasuh Paşa tarafından H.120/ M.1708 tarihinde inşa edilmiştir. 2012 yılında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları 2015 yılı sonunda tamamlanmış ve 2016 yılı başında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından otel olarak hizmete sunulmuştur.

Aydın: Ahmet Şemsi Paşa Camii

Ahmet Şemsi Paşa Camii; Aydın’ın Efeler İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Halk arasında Kırmızı Minareli Camii olarak da bilinmektedir. Ahmet Şemsi Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılmıştır. Kare planlı son cemaat yerine sahip, tek kubbeli, tek minareli bir camiidir. Tuğla minaresinden dolayı kırmızı minareli camii ismi verilmiştir.

Aydın: Zeus Mağarası

Zeus Mağarası; Aydın’ın Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Ulaşım mümkündür.

Davutlar Milli Parkı girişine 100-150 m. uzaklıkta, dağ eteğinde, içinden çıkan su kaynağının oluşturduğu oldukça derin, küçük havuz benzeri su birikintilerinin oluşturduğu doğal bir mağaradır. Yer aldığı tepenin üst kısmında Panionion antik kenti yer almaktadır.

Tam bir doğa harikası olan mağaranın suyunun çıktığı yer tam olarak bilinmemektedir. Mağaraya Zeus isminin, Zeusla ilgili anlatılan öykülerden yola çıkarak verildiği düşünülmektedir. Yapılan incelemede mağarada yüzeyde hiçbir kültür varlığına rastlanılmamıştır. Mağara korunması gerekli tabiat varlığı özelliğindedir.

Aydın: Akharaka Ören Yeri

Akharaka Ören Yeri; Aydın’ın Sultanhisar İlçesi, Salavatlı Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Ulaşım mümkündür.

Akharaka Ören Yeri, günümüzde turistik yönden çok önemli olan arkeolojik yapı kalıntılarına sahiptir. Akharaka (Salavatlı) eski çağlarda bir termal tedavi merkezi olarak kullanılmış olmasıyla da ünlüdür.

Bugün buradaki Sarısu olarak adlandırılan derenin suyunun içerdiği kükürt ile yeraltındaki kükürtlü gazın varlığı, eski çağlarda bu antik yerleşimin çok önemli ve gizemli (mistik) bir tedavi merkezi olmasını sağlamıştır.

Ayrıca burada yapılan tedavi yöntemleri arasında kuluçka ve şok tedavisinin de olduğu antik kaynaklarca bildirilmektedir. Bunun sonucunda da dinsel bir hüviyet kazanan Akharaka, tanrılara şükran için yapılan çeşitli dinsel törenlerin de yeri olmuştur.

Aydın: Görle Kanyonu

Görle Kanyonu; Aydın’ın Karacasu İlçesi, Görle Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Görle minibüsleri ile buraya ulaşmak mümkündür.

Yaykın Ovası’ndan iki yüz elli metreye yakın aşağı inilmektedir. Bol su ve yeşilin hakim olduğu Görle Kanyonu’nun yüksekliği 100 metre ile 250 metre arasında değişmektedir.

Kanyonun yamaçlarında bol miktarda mağara bulunmaktadır. Yakın zamana kadar bu mağaralarda Hıristiyan döneminden kalma resimlerin olduğu söylenmektedir. Resimler, kazınmıştır. Kanyon içinde, antik döneme ait paralar bulunduğundan eski bir yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır.