Aydın Afacan kimdir?

25 Kasım 1964 yılında Bingöl’de dünyaya gelen Aydın Afacan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimlerinden mezun oldu. Ankara’da yaşayan Afacan, bilimsel çalışmaları yanında sanat hayatına da devam etmektedir.

Haber Merkezi / 1999’da hazırladığı, “Cumhuriyet Dönemi Şiirinde Yunan ve Latin Mitologyası” çalışmasıyla Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve aynı birimde 2013 yılında hazırladığı “Yazınsal Nitelik Açısından İlköğretimde Şiir ve Eğitimi” çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayımlandı.

Pek çok kurumda, özellikle sanat-mitoloji alanında konferans ve seminerler verdi, sempozyumlarda görev aldı. 1996’da yayımlanan Itır ve Güneş isimli eseriyle Yunus Nadi Şiir Ödülünü aldı. 2003’te master tezini Şiir ve Mitologya adıyla yayımladı. 2006-2012 yıllarında Türkiye Yazarlar Sendikası’nın Ankara temsilciliğini yaptı.

Afacan, sanatın çeşitli alanlarında yazılar yazdı. Yayımladığı şiir kitapları yanında, Kül Öykü’de Foto-Grafi başlığıyla bakış ve göz konularında arkaik birikimi yansıtan denemeler kaleme aldı. Sincan İstasyonu dergisinde “Bulut Defteri” başlığıyla çeşitli sanat alanlarına dair eleştirel denemeler yayımladı.

Yazar, uzmanlık alanı olan mitoloji ve şiir üzerinde ciddi birikim sahibidir. Şiirlerinde Zerdüştî literatürden Yunan mitolojisine uzanan geniş bir birikim göze çarpar. Arkaik dil ve sembollerin yoğun olarak kullanıldığı şiir kitaplarında özellikle “ateş” metaforu üzerinde durduğu, ateşin mitolojik dilini kullandığı görülür. Bu anlamda şiirleri psikomitik, antropolojik ve felsefi okumalar için uygundur.