Artvin: Mençuna Şelalesi

Mençuna Şelalesi; Artvin’in Arhavi İlçesi, Ortacalar Köyü, Çifteköprü Mevkii’nde yer almaktadır. Ulaşım mümkündür.

Mençuna Şelalesi, 82 metrelik muhteşem bir düşüş sonucunda ziyaretçilerini görüntüsü ve sesiyle büyüler. Şelalenin suyunun en fazla arttığı dönem olan Nisan-Mayıs ayları manzaranın etkileyiciliğinin en yüksek olduğu dönemdir.

Artvin: Musazade Camii

Musazade Camii; Artvin’in Arhavi İlçesi, Musazade Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçe merkezinden yürüme mesafesindedir.

Caminin kuzeyinde son cemaat yeri, kuzeybatıda minaresi ve iki kapısı bulunmakta olup, dıştan 22.50 X 16.50 m. ölçülerinde dikdörtgen plana sahiptir. Doğu cephesi, ana mekan ve son cemaat yerinin bu yüzeylerinden oluşmaktadır. Ana mekan yüzeyinde alttakileri büyük tutulmuş iki sıra pervazlı, düz atkı kemerli ve dikdörtgen formlu toplam oniki pencere bulunmaktadır.

Ancak cephenin kuzey bölümünü orta seviyeye kadar kapatan son cemaat yerine ait kanat, bu kısımda bulunan dört pencereyi kapatmıştır. Cephe tabanı betonla korunurken, üstü dışa taşıntı yapan içbükey ahşap saçakla sonlanmaktadır. Güney cephenin kuzeyinde de iki sıradan oluşan altı üstü simetrik olarak yerleştirilen, doğu cephesinde izlediğimiz tipte toplam sekiz pencere yer almaktadır. Diğer yönden tümüyle doğu cephesine benzemektedir. Batı cephesi ise yine doğu cephesinde olduğu gibi cephenin kuzey kısmında minareye kadar devam eden son cemaat yerinin bu yöndeki kanadı bulunmaktadır.

Cephenin eksenden kuzeye kayan kısmında orijinal kapısı, kapının kuzey yanında minareye ait kaide bulunmaktadır. Tarihi değeri bulunmayan minare düzgün kesme taştan inşa edilmiş olup, cepheden dışa taşıntı yapan beşgen kaide üzerine silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Son cemaat yeri tek pahlı, ana mekan ise kırma çatıyla örtülmüştür. Caminin kapılarında düzgün kesme taş ve mermer kullanılmıştır. Geri kalan tüm elemanlar iyi işçilikli ahşap malzemeye sahiptir. Son cemaat yeri tuğla malzemeyle inşa edilmiştir.

Artvin: Ulukent Camii

Ulukent Camii; Artvin’in Arhavi İlçesi, Ulukent Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Köy araçlarıyla ulaşım mümkündür.

Kitabesi bulunmayan yapı, kayıtlara göre XIX. yy.’ın başlarında inşa edilmiştir. 1896 tarihinde son cemaat yeri eklenmiştir. Orijinalde ahşap olan minaresi rüzgarla yıkılarak, günümüzde taş minare yeniden inşa edilmiştir.

Güneyden kuzeye doğru meyilli bir alan üzerinde bulunan cami, yüksekçe bir kaide üzerinde oluşturulmuş olup, kuzeyinde 3.50 m. genişliğinde son cemaat yeri, kuzeydoğusunda minaresi ile birlikte asıl mekan dıştan 12.25 X10.60 m. ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen plana sahiptir.

Ana mekan ve son cemaat yerinin bu yöndeki yüzeylerinden oluşan doğu cephesinin eksenden kuzeye kayan kısmında dışa taşıntı yapan minare kaidesi ve gövdesi yükselmektedir. Arazi durumundan her iki mekanın alt seviyelerinde hiçbir pencere bulunmamaktadır.

Üst seviyede ise her iki bölümün ikişer penceresi yer almaktadır. Cephe üstten dışa taşırılmış düz ahşap saçakla sonlanmaktadır. Güney cephenin yüzeyinde ise iki sıradan oluşan ve simetrik olarak yerleştirilmeyen altta dört, üstte iki pencere yer almaktadır. Alttakiler üsttekilere göre büyük tutulmuş ve demir korkuluklara sahiptir. Pencerelerin tümü dikdörtgen formludur. Zemine oturtulan cephe tabanı üstten doğu cephesine olduğu gibi düz saçaklıdır.

Kapı, pencere ve mihrapta düzgün kesme taş kullanılmışken iç mekanın duvarları tümüyle sıvanarak kaplandığından buranın malzemesi anlaşılmamaktadır. Geri kalan kısımlarda iyi işçilikli ahşap malzeme görülmektedir. Çatıda alaturka kiremit kullanılmıştır. Kısmı onarımlar geçiren yapı günümüzde ibadete açık durumdadır.

Artvin: Ortacalar Camii

Ortacalar Camii; Artvin’in Arhavi İlçesi, Ortacalar Köyü yerleşim sınırları içerisinde yer almaktadır. Köy dolmuşları ile ulaşım mümkündür.

1757 yılında (Hicri 1170) yapılmıştır.Caminin minber ve tavan süslemeleri dikkat çekmektedir. Kitabesine göre yapı Hicri 1170 (M. 1757) yılında inşa edilmiştir. 1908 yılında, ahşap tavanla birlikte, ahşap minberi yapılmıştır. 1955’te minaresi eklenirken, 1964 yılında son cemaat yeri bugünkü şekle getirilmiştir. Kısmi onarımlar geçiren camii, ibadete açık durumdadır.

Kuzeyden güneye doğru alçalan meyilli bir alan üzerinde bulunan yapının kuzeyinde, iki katlı son cemaat yeri, kuzeybatı köşesinde minaresi bulunmaktadır. Yapının tümü dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Ana mekanın üstü düz ahşap tavanlıdır. Orta yerinde sekizgen biçiminde, zengin süslemeli göbek süsleme bulunmaktadır. Yapı, cephelerinden ziyade, minber ve tavan süslemesi yapının önemini artırmaktadır. Halen Cami olarak işlevini sürdürmektedir.

Artvin: Arhavi, Ciha Kalesi

Ciha Kalesi; Artvin’in Arhavi İlçesi sınırları içerisinde yer alan Ciha Tepesi üzerindedir. 

Kalenin Cenevizliler döneminden kaldığı söylenmektedir.Etrafındaki ağaçlar o kadar sıktır ki kaleye geçilebilmesine izin vermemektedir.

Yapıldığı tarih kesinleştirilememiştir ve günümüze kadar ancak sur kalıntıları ulaşabilmiştir. Kale hem sahil tarafına hem de iç kesimlere hakim bir konumdadır ve stratejik bir öneme sahiptir.

Artvin: Çifte Köprüler

Çifte Köprüler; Artvin’in Arhavi İlçesi, Ortacalar Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

18.yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Çifte Köprüler birbirine dik olacak şekilde planlanmıştır. İki köprü de birbirine benzemektedir ve tek gözden oluşmaktadır. Yolları düz değil, eğimlidir.