Hatay: Uzun Çarşı

Uzun Çarşı; Hatay’ın Antakya İlçesi, Yeni Camii Mahallesi, Kemal Paşa Caddasi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Hoşgörü kentimizin simgesi olarak gösterilen cami, kilise, havra üçgeni arasında kalan önemli bir merkezdir. Uzun Çarşı’nın geçmişi kent kadar eski olup geleneksel el işçiliğinden, yemeklerine, giyimden, teneke işçiliğine kadar her türlü mesleğin icrasını burada görebilirsiniz.

Uzun Çarşı, Atatürk Heykeli’nin bulunduğu Belediye Meydanı’na kadar devam ederken, bağlandığı birçok sokakla bir bütünlük oluşturur. Her ara sokak ve cadde farklı bir meslek grubuna ayrılmış, belirli iş kolları, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından sürdürülmektedir.

Osmanlı dönemi lonca örgütlenmesini hatırlatan bu iş bölümü ile ziyaretçiler kunduracılar çarşısından çıkıp, el işi çarşısına girebilir. Oradan tüccarlar çarşısına ve dokumacılar çarşısına geçebilirsiniz. Çarşı alışverişinizde; Nar Ekşisi, biber salçası, domates salçası, kırma yeşil zeytin, tuzlu yoğurt, Antakya peynirleri (yassı, dil, örgü, çökelek), taze kekik (zahter) almadan dönmeyin.

Hatay: Traianus Su Kemeri

Traianus Su Kemeri; Hatay’ın merkez yerleşim sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Su kemerlerinin bir kısmı Antakya – Harbiye arasında, bir kısmı ise Eski Antakya Devlet Hastanesi civarındadır.

Su Kemeri, Harbiye’den Antakya’ya su getirmek amacıyla Roma imparatoru Traianus tarafından yaptırılmıştır.

Yerden yüksekliği 40 metre olan ve 9 km uzunluğundaki kemerler bugün çok tahrip olmuş bir haldedir.

Halk arasında Memekli Köprü olarak anılan su kemerlerinin az sayıdaki kalıntısı bile projenin mükemmeliyeti hakkında fikirler vermektedir.

Hatay: Şeyh Yusuf El Hekim Türbesi

Şeyh Yusuf El Hekim Türbesi; Hatay’ın Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Türbeye, şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Yapı tek odalı olup içerisinde Şeyh Yusuf ‘un mezarı bulunmaktadır.

Şeyh Yusuf 1500 yıllarında yaşamış, tıbba faydaları geçmiş bir hekimdir. Günümüzde maneviyatından şifa bulmak isteyen hastalar tarafından ziyaret edilmektedir

Hatay: Saint Pierre Kilisesi

Saint Pierre Kilisesi; Hatay’ın merkez ilçesi Antakya ile Reyhanlı ilçesi yolu üzerindedir. Antakya’ya iki kilometre uzaklıkta Habib-i Neccar Dağı yakınında yer almaktadır.

Doğal bir mağara olup eklemelerle kiliseye dönüştürülmüştür. Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte; İsa’nın on iki havarisinden biri olan Aziz Petrus’un ilk vaaz verdiği yer olduğuna ve mağarada cemaatin ilk kez ‘Hıristiyan’ adını aldığına inanılmaktadır. Bu nedenle St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinir.

Mağara, Hıristiyanlığın Roma Devleti tarafından resmi din olarak kabil edilmesinden sonra yapılan eklemeler ile gotik tarzda bir kilise şeklini almıştır. Aziz Petrus’un ilk Papa olarak kabul edilmesiyle Katolik inancının dünyaya yayılmasında bir merkez konumunu almıştır.

Mağaranın tabanında tahrip olmuş bir şekilde M.S. 4 ve 5’inci yüzyıllara ait mozaik kalıntısı vardır. Ayrıca bir altar, niş içinde mermer küçük St. Pierre’nin heykeli, kutsal sayılan su, saldırı esnasında cemaatin gizlice kaçmasına yarayan tünel bulunmaktadır. 1983 yılında Papa VI.Paul tarafından Hıristiyanlar için Haç yeri ilan edilmiştir. Her yıl 29 Haziran’da Katolik Kilisesince burada bir ayin düzenlenir.

Hatay: Musevi Havrası

Musevi Havrası; Hatay’ın Antakya İlçesi, Zenginler Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde yer almaktadır. 

Havraya, şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Musevi cemiyetinin kullandığı bir binadır. 1700 yıllarında yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Büyük bayramlarda ve önemli günlerde törenler düzenlenmektedir. Havrada bulunan el yazması Tevrat 500 yıllıktır.

Hatay: Kurşunlu Han

Kurşunlu Han; Hatay’ın Antakya İlçesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Uzun Çarşısı’dadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Kurşunlu Han, Antakya’daki 15 hanın en eskisi olup, 1660 yılına doğru Köprülü Mehmet Paşa tarafından Sürre alayının ağırlanması için inşa ettirilmiştir.

Kente gelen tacirler ve yolcular, o dönemin ulaşım araçlarından at, deve ve eşekleriyle geldikleri Kurşunlu Han’da, o zamanlar için oldukça lüks sayılacak bir hizmet anlayışı ile ağırlanırlardı.

Hayvanların dinlendiği ve yemlerinin verildiği, insanların tüm ihtiyaçlarını giderdiği handa konukların; havuz başında nargile sefası, yemen kahvesi ve hamamda terleyerek yorgunluklarını attıkları ve ertesi gün sabah kahvaltısıyla dinç bir şekilde yolculuklarına devam etmelerinin sağlandığı yazılır.

Taş kaplı avlu etrafında tonozlu hacimleri olan Kurşunlu Han’ın kuzey ve güneyinde portalli girişler vardır, bütün kapı ve pencereler avluya açılır ve hepsi kemerlidir. Kurşunlu Han’ın üst örtüsü kurşun ile kaplı olduğundan bu adla anılmaktadır.

Hatay: Kisecik Şifalı Suyu

Kisecik Şifalı Suyu; Hatay’ın Antakya İlçesi, Kisecik Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır.

İçildiği zaman mide mitolitesini arttırır, boşalmasını kolaylaştırır. Çok içildiği zaman idrarı arttırarak idrar yollarının ince kumlarının atılmasına ve iltihapların temizlenmesini kolaylaştırır.

Hararet derecesi sıcak sular grubuna girecek derecede olup, nevrit, nevralji, kronik romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir.

Anadolu’nun ilk camisi: Habib-i Neccar Camii

Habib-i Neccar Cami; Hatay’ın Antakya İlçesi, Habib-i Neccar Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Camiye, şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Anadolu’da yapılan ilk cami olarak bilinir. Cami Roma dönemine ait bir pagan tapınağının üzerine inşa edilmiştir.

Günümüzdeki cami Osmanlı dönemi eseridir, etrafı medrese odaları ile çevrilidir. Avlusunda 19.yy eseri bir şadırvan bulunur.

Caminin kuzeydoğu köşesinde İsa’nın havarilerinden Yunus (Yuhanna) ve Yahya (Pavlos) ile onlara ilk inanan ve şehit edilen ilk kişi olan Antakyalı Habib-i Neccar’ın türbesi bulunur.

Hatay tarihine yolculuk: Hatay Evleri

Hatay Tarihi Evleri; Hatay’ın Antakya İlçesi, Zenginler Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Evler, bölgeye özgü sarımtırak beyaz kalker taşı ile kerpiçten yapılmıştır.

Antik kentin tüm karakteristik özelliklerini yansıtan Hatay evleri, bölgeye özgü sarımtırak beyaz kalker taşı ile kerpiçten yapılır.

Yüksek taş duvarlı, içerisindeki avlu etrafında odaların sıralandığı genellikle tek katlı veya iki katlı mimarisi ile Hatay evleri halkın yaşayış biçimini, gelenek ve göreneklerini yansıtmaktadır.

Ev sahiplerinin maddi durumuna göre ufak tefek ayrıntılar sergilemeleri dışında evlerin tümünde aynı plan düzeni görülmektedir.

Eski Hatay evlerinin yer aldığı antik kent sokakları birbirlerini dik olarak kestikleri için kendilerine özgü bir karmaşık düzen oluştururlar.

Genellikle dar ve ortasından su kanallarının geçtiği taş döşeli bu sokaklar aynı zamanda rüzgarları kesmeyi ve su baskınlarını önlemeyi amaçlamaktadır. Sokaklarda “zokmak” denilen çıkmazlara da yer yer rastlanmaktadır.

Hatay: Ulu Cami

Ulu Cami; Hatay’ın Antakya İlçesi, Uzun Çarşı Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

16.yüzyılda yapılmış olup, Selçuklu tarzını anlatır. Tonozlu ve düz çatılıdır. Kitabesinde Hicri 1117 tarihi bulunmaktadır. Antakya camilerinin en eskisi ve en büyüğü Ulu Camidir.

Asi kenarındaki bu caminin içi, diğer tüm Türk camilerinde olduğu gibi çok sadedir. İçi kıymetli halılar ile kaplı caminin duvarlarında altın harflerle yazılmış ayetler vardır. Bu caminin Memlûk dönemi eseri olduğu, Osmanlı döneminde bir kaç defa onarım gördüğü sanılmakladır.

Doğu- batı yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır. Caminin Osmanlı tarzında yapılmış silindirik geniş gövdeli ve yüksek minaresi şerefeli, sivri külahlıdır ve bir kaç defa tamir görmüştür. Üzerindeki 1704 tarihli kitabe bir kaç onarımdan birine ait olmalıdır.

Gravürlerde, minarenin 200 yıl önce de aynı stilde olduğu görülmektedir. Avlusu geniş, taş döşeli, şadırvanlıdır. Mimarı ve yapılış yılı bilinmemektedir. Üzerinde, 1872 depreminden sonra onarıldığını gösteren 1874 tarihli bir kitabe bulunmaktadır.