Ankara: Çocuk Müzesi

Çocuk Müzesi; Ankara’nın Yenimahalle İlçesi, Emniyet Mahallesi, İncitaşı Sokak, Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi içerisindedir. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Ankara Çocuk Müzesi 15 Ekim 2011 tarihinde Kubilay Yalçın tarafından Türkiye’nin ilk ve tek, Dünya ülkeleri arasında 23’üncü ülke çocuk müzesi olarak kuruldu.

Ankara Çocuk Müzesi’nde çocuklar eğlenerek ve deneyim yoluyla öğrenirler. Müze aynı zamanda çocuklar için örgün ya da yaygın öğrenme sistemi dışında gerçekleştirilen öğrenme deneyimlerini teşvik eden senaryolar ve programlar sunan bir enstitü niteliğindedir.

Müze temel olarak, var olan yaşam becerilerini geliştirmeyi, çocukların dünyayı bağımsız bir şekilde tanımasına katkıda bulunmayı ve müze gezisi sürecine katılan öğretmen ve velilerle yapılacak farklı paylaşımlarla üretilen bilgilerin her kesime yayılması için imkânlar sağlamayı amaçlamaktadır.

Ankara: AÜ Ziraat Fakültesi Müzesi

Ziraat Fakültesi Müzesi; Ankara’nın Keçiören İlçesi, Ankara Üniversitesi Gümüş Dere Yerleşkesi içerisindedir. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

2007 yılında açılan Ziraat Fakültesi Müzesi, 1892 yılında İstanbul ili Halkalı semtinde kurulan Ziraat Mektebi’nin 1898 yılında Ankara Kalaba semtinde açılan Çoban Mektebi’nin ve 30 Ekim 1933 tarihinde eğitim ve öğretime açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün izlerini taşır.

Müze zemin katta iki kapalı salon ile üst katta yer alan 10 oda ve 1 koridordan oluşmaktadır. Bu salonlarda Türkiye’de tarım eğitiminin itici gücü olan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nden günümüze değin uzanan bir süreçte kullanılmış olan özgün ders araç ve gereci, işlik ders ve deneyim aleti, türlü böcek örneği, yine türlü tarım araç gereci zaman-dizinsel olarak sergilenmektedir.

Müze, Fakülte’de öğretim üyeliği yapmış eski akademisyenler ve diğer ilgili toplum kesimlerinden ve kişilerden bağışlanan çok değişik müzelik eşya ile giderek daha çok zenginleşmekte, ulusal düzeyde yalnızca akademik ilgilileri değil, halkın ilgisini de kendisine çekmektedir.

Ankara: Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi

Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi; Ankara’nın Çankaya İlçesi, Cebeci Semti, Cemal Gürsel Caddesi, Ankara Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Toplu taşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi 23 Nisan 1990 tarihinde Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi olarak Prof. Dr. Bekir Onur tarafından ziyarete açılmıştır. Müzenin amacı, Türkiye’de hızlı değişim süreci içinde kaybolma tehdidi altındaki oyuncakları korumaktır.

Bu amaç bağlamında müze oyuncak aracılığıyla, sanayi tarihi, kültür tarihi, eğitim tarihi ve çocukluk tarihi konularında yapılan araştırmalara destek vermektedir.

Oyuncak müzesi geleneksel çocuk oyun ve oyuncaklarının çeşitli örneklerinin de sergilendiği bir müze olmasıyla Türkiye’de çocuk kültürünün araştırılmasına hizmet eden bilimsel bir kuruluştur. Yerli, yabancı, sanayi ürünü ve el yapımı 2 bin dolayında oyuncak bulunan müzede koleksiyon beş ana bölümde toplanmaktadır

1-Geleneksel Oyuncaklar: Oyunla ilişkilendirilmiş, yerel, el yapımı oyuncaklar (Sapan, çember, topaç, bez bebek, beşik, yürüteç, Eyüp oyuncakları, vb.)

2-Fabrikasyon Oyuncaklar: Yapıldıkları malzemeye göre sınıflandırılmış olan bu oyuncaklar, sanayi ürünüdür. (Tahta oyuncaklar, teneke oyuncaklar, kâğıt oyuncaklar, plastik oyuncaklar, bebekler ve yumuşak oyuncaklar).

3-Yabancı Oyuncaklar: Kişisel ya da ticari amaçlarla başka ülkelerden getirilmiş çeşitli oyuncaklardan oluşur. Müzedeki en eski oyuncaklar (1890) bu grupta yer almaktadır.

4-Antik Oyuncaklar: Ülkemizin birçok arkeoloji müzesinde sergilenen antik oyuncakların kopyaları müzede bulunmaktadır.

5-Yeni Oyuncaklar: Karakter oyuncakları ve popüler kültürün ürettiği oyuncaklardır.