Ayrı gerçeklik yok!

Araştırmalar belirli koşullar altında atom altı parçacıkların, aralarındaki mesafeden bağımsız olarak birbirleriyle anında iletişim kurabildiğini göstermiştir. Aralarında bir santimetre veya bir ışık yılı olması fark etmez, her parçacık diğerinin ne yaptığını anında bilmektedir.

Haber Merkezi / Çoğumuz, 1982 yılında 20. yüzyılın en önemli deneylerinden biri olabilecek bir deney yapmış olmasına rağmen, fizikçi Alain Aspect’i genellikle duymamıştır.

Aspect, deneyinde belirli koşullar altında atom altı parçacıkların, aralarındaki mesafeden bağımsız olarak birbirleriyle anında iletişim kurabildiğini gösterdi.

Aralarında bir santimetre veya bir ışık yılı olması fark etmez, her parçacık diğerinin ne yaptığını anında biliyor.
Ancak bu bulgu, Einstein’ın hiçbir iletişimin ışık hızından daha hızlı ilerleyemeyeceğine dair uzun süredir devam eden inancına aykırıdır.

Bazı fizikçiler, belki uzay ve zaman dışındaki şeylerin uzay ve zaman içindeki şeyleri etkileyebileceğini söylerken, diğerleri nesnel gerçekliğin var olmadığını düşündü; görünürdeki sağlamlığa rağmen, evrenin kalbinde bir hayal.

Ancak bilim yazarı Michael Talbot’a göre, bu içgörü, tanınmış fizikçi David Bohm’a Aspect’in keşfini anlamanın başka bir yolunu önerdi.

Bohm, atom altı parçacıkların birbirlerini ayıran mesafeden bağımsız olarak birbirleriyle temas halinde kalabilmelerinin sebebinin, bazı gizemli sinyaller göndermelerinden değil, ayrılıklarının bir yanılsama olmasından kaynaklandığına inanıyordu.

Daha derin bir gerçeklik düzeyinde, bu tür parçacıkların bireysel varlıklar olmadığını, aynı temel alt tabakanın uzantıları olduğunu savundu.

Alain Aspect

Alain Aspect, kuantum mekaniğinin en ilgi çekici özelliklerini aydınlatan deneyleriyle tanınır. Aspect, Bell’in dolaşık foton çiftleriyle yaptığı eşitsizlik testleri (1982), Albert Einstein ve Nils Bohr arasında 1935’te başlayan bir tartışmanın çözümüne katkıda bulundu.

Ayrıca Philippe Grangier ile tek bir foton için dalga-parçacık ikiliğinin çarpıcı bir gösterimini yaptı. Aspect, Wheeler’ın gecikmiş seçim deneyini gerçekleştirdi. Aspect, Claude Cohen-Tannoudji (1985-1992) ile atomların lazerle soğutulmasına katkıda bulundu.