Yozgat: Akçakale

Akçakale; Yozgat’ın Kadışehri İlçesi, Akçakale Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım mümkündür.

Akçakale adıyla anılan, tüm yöreye hâkim, kayalık bir tepenin üzerinde yer alan küçük bir yapıdan oluşan bir bölgedir. Yapı doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı ve iki odalıdır. Önceden ahşap olduğu öğrenilen yapı yıkılarak yeniden yapılmıştır.

Giriş odası ve asıl sanduka odasından oluşmaktadır. Tamamı betonarme ve düz damlı yapının kuzey köşesinde sonradan onarıldığı anlaşılan alçı üzeri boyalı, üstü tahta kaplı bir sanduka bulunmaktadır. Şeminel Gazi Türbesi olarak yöre halkı tarafından ziyaret edilen bir yerdir. İslamiyetin önemli alperenlerinden biri olduğu düşünülmektedir.

Tepenin kuzeydoğu yönünde insan eliyle oyulmuş, yer altı su kaynağına ulaşan ve merdivenlerle inilen bir mağara bulunmaktadır. Tepenin üzerinde yer yer rastlanan seramik buluntulardan ve duvar kalıntılarından anlaşıldığı kadarıyla antik çağlardan beri askeri amaçlı bir garnizon veya gözetleme yeri olduğu tahmin edilmektedir.