Ahmet Kutsi Tecer kimdir?

4 Eylül 1901’de Kudüs’te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, 22 Temmuz 1967’de İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Ahmet Kutsi Tecer, yaşadığı dönemde önemli roller üstlenen, Türk şiirine şekil ve içerek yönünden katkı yapan önemli bir ses oldu.

Haber Merkezi / İlk ve orta öğrenimini Kırklareli’nde Numune Mektebi İdadisi’nde, lise öğrenimini Kadıköy Sultanisi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Felsefe Bölümü’nden ve İzmir Halkalı Ziraat Okulu’ndan mezun oldu. Bir bursla Fransa’ya gittı, Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde eğitim gördü. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı. Sıvas Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı.

Sivas’ta görevliyken Halkevleri aracılığı ile folklor çalışmalarını ve halk şairlerini örgütleme çalışmalarını başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi üyeliği, Devlet Konservatuarı Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Adana ve Urfa’dan milletvekili seçildi. İki yıl öğrenci müfettişi olarak Fransa’da kaldı. Unesco Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre daha öğretmenlik yaptı.

Edebiyat dünyasına şiirle giriş yaptı. İlk şiirleri 1921’den sonra Dergâh ve Milli Mecmua dergilerinde yayımlandı. Sonraki yıllarda Varlık, Oluş, Yücel ve Ankara Halkevi’nin çıkardığı, Ülkü gibi dergilerde şiirlerini ve folklor araştırmaları yayınladı. Hecenin Beş Şairi’ne bağlanmayarak sanatını tek başına kurdu; samimi ve ince, duygu ve memleket şiirleriyle tanındı, heceye yeni imkanlar aradı. Halk edebiyatı ve folklor konularında çeşitli incelemeler yaptı, oyunlar yazdı. İlk ve en önemli oyunu Köşebaşı’nda Batı’ya özentiyi eleştirdi. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel’in keşfedilip Türkiye’ye tanıtılmasında önemli rolü vardır.

Yapıtları;

Şiir; Şiirler, Tüm Şiirleri (Hazırlayan: Vecihi Timuroğlu)

Oyun; Yazılan Bozulmadan, Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Köroğlu

İnceleme; Köylü Temsilleri