Ahmet Bozkurt kimdir?

11 Eylül 1977 Erzincan’ın Tercan İlçesi’nde dünyaya gelen Ahmet Bozkurt, halen İstanbul’da yaşamakta ve bir yayınevinde editör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bokurt, Ortaöğrenimini babasının memuriyetinden dolayı Göle, Sarıkamış ve Erzincan’da tamamladı. 

Haber Merkezi / Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1998-1999 yılında arkadaşlarıyla birlikte Erzincan’da yayımlanan Taşra dergisinin yayın kurulunda yer aldı. 2000 yılında yine Erzincan’da Türk edebiyatında yerellik-merkez ve taşra kavramlarının hararetle tartışıldığı bir zeminin ateşleyicisi olan Le poète travaille (şair çalışıyor) dergisini çıkartmaya başladı. Resim ve şiir üzerine yazdığı yazılar pek çok ortak kitapta yer aldı. Edebiyat ve şiir sempozyumlarına konuşmacı olarak katılarak bildiriler sundu. Le poète travaille dergisi, Cumalı-Seferis Gökyüzü Derneği ve PEN üyesidir. Hâlen İstanbul’da yaşamakta ve bir yayınevinde editör olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Edebiyat dünyasında eleştirmen ve şair kimliğiyle adını duyuran Ahmet Bozkurt’un şiirleri ve yazıları Ayraç, Birikim, Cey Sanat, Düşünen Siyaset, Edebiyatta Üç Nokta, Est&Non, Etken, Geceyazısı, Hayalet Gemi, Hece, Hürriyet Gösteri, İle, Karayazı, Kirpi Şiir, kitap-lık, Le poète travaille, Mimesis, Özgür Edebiyat, Sanat Cephesi, Sınırda, Skala, Tezkire, Toplum ve Bilim, Virgül ve Yaratım gibi süreli yayınlarda yer almıştır.

Bozkurt’un ilk şiir kitabı Ku’yu adıyla 2018’de yayımlanmıştır. Çok sayıda deneme ve elştiri-inceleme kitabı yayımlayan yazar, Orpheus’un Bakışı (2014)’nda, temsilin aporetik iz’i olarak adlandırdığı bir kavramsallaştırmanın Batı düşüncesinde yerleşikleşmiş bir ilişkisiz ilişkinin söylem sicillerini, yazının felce uğratılmış dil bilgisel köklerini açığa çıkarır. Yazının söylem sicillerini oluşturan tarihsel-toplumsal imgelem alanını ıskalamadan dışarının çağrısının taşıdığı bir başkalık bilgisinin koridorlarında yürüyen Orpheus’un Bakışı psikanaliz, trajik, yerlilik, modernizm, sinema, şiirsel imgelem ve yapısökümcü söz-yazı karşıtlığı içerisinde dolayımlanmış bir kurucu estetiğin imkânlarını sorgulamaktadır.

Eleştirinin, her şeyden önce bir disiplin olarak kavramsal yapısına egemen olan estetik ve felsefi bağlamı ıska geçmeden yazı, zaman, bellek ve unutma edimleri üzerinden kuramsal çerçevesini oluşturan Ahmet Bozkurt; edebiyat kuramı, eleştiri ve estetik odağında ilerleyerek kendi tekil perspektifini kuran Unutma Zamanı adlı kitabında; Auerbach, Derrida, Lukacs, Heidegger, Sartre, Foucault, Lévinas, Sollers, Badiou, Kristeva, Barthes, Ricœur ve Blanchot gibi pek çok ismin eserleri aracılıyla ördüğü “ben” ve “başkası” olma durumuna okurunu davet etmektedir.

Yazarın Mum Lekesi (2016) adlı eleştiri kitabı yazının tüm olabilirlik sınırlarını ifşa eden, dil estetiğini sınırın sınırsızlığında hatırlatan yeni bir yazı ayracı niteliğindedir. Ahmet Bozkurt, Şiir-Fragmanlar’da bir uç-yazı’nın iç-yazı’ya evrildiği, soluk aldığı koridorlarda tüm nedensellikleri tüketerek bir labirent-metin kurar. (Kaynak: teis.yesevi.edu.tr)

Yapıtları; Şair Çalışıyor, (Deneme), Şiirin Dışında Üşürsünüz, (Edisyon), Necmi Zekâ Şiiri, (Edisyon), Amerika Unutulur mu?, (Edisyon), Penetratum: Ne İçimdesin Ne Dışımdasın, (Edisyon), Bir Şiiri Okumak, (Edisyon)