Adana: Ağzıkaraca Kalesi

Ağzıkaraca Kalesi; Adana’nın İmamoğlu İlçesi, Ağzıkaraca Köyü, Kale Mevkii’nde yer almaktadır.

Kayalık ve hafif eğimli bir tepenin üzerinde bulunan kalenin kuzey ve güneybatı yönündeki dış surlarının dairesel plan veren kısımları ayaktadır. Doğal kayaç üzerine inşa edilmiş sur duvarları moloz taş örgülü kireç harçlıdır. Dış kaplama taşlarına ilişkin bir veri yoktur.

Kale içinde kaya oygu iki adet sarnıç tespit edildi. Kalenin kuzeydoğuda bulunan Kozan kalesi ile görsel bağı vardır. Kale içerisinde kayaoygu iki adet sarnıç tespit edildi. Kalenin kuzeydoğuda bulunan Kozan kalesi ile görsel bağı vardır.

Kale içerisinde mekanlara ilişkin temel seviyesinde izler yüzeyde görülür. Kalenin güneydoğu yönünde yoğun çatı kiremit ve seramik buluntu sur dışında da bir yaşantı olduğunu gösterir. Kalenin içinde ve çevresinde tarımsal faaliyetlerde bulunulmaktadır.

Alanda yer yer kaçak kazı izlerine rastlanılmaktadır. Ağzıkaraca köyünün günümüz yerleşiminde özellikle bu bölgeden getirilen antik yapı taşlarına ev yapımında devşirme olarak kullanıldığı saptanmıştır.