Adıyaman: Oturakçı Pazarı

Oturakçı Pazarı; Adıyaman’ın Merkez İlçesi, Kapcami Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Oturakçı Pazarı’na şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Tarihi çarşıda yöreye özgü halı, kilim, cicim, çanta ve heybe gibi el sanatları ürünleri turistik eşya olarak satılmaktadır.

Adıyaman: Çelikhan İçmesi

Çelikhan İçmesi; Adıyaman’ın Çelikhan İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçeye 19 kilometre uzaklıkta olup kolay bir ulaşıma sahiptir.

Çelikhan İçmesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidro Klimatoloji Kürsüsü tarafından incelenmiştir. İnceleme raporunda suyun; mide, barsak, gastrit ve ülser hastalarına iyi geldiği açıklanmıştır.

Adıyaman: Hacı Abuzer Baba Türbesi

Hacı Abuzer Baba Türbesi; Adıyaman’ın Merkez İlçesi Musalla Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Hacı Abuzer Baba Türbesi’ne ulaşım şehir içi ulaşım araçlarıyla sağlanmaktadır.

Adıyaman Belediyesi, gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yaparak türbeyi, yeniden ziyaretçilerine açmıştır.

Türbe için oluşturulan özel alan içerisinde şadırvan, bekçi kulübesi, bay-bayan mescit ve WC’ler bulunmaktadır.

Adıyaman: Safvan Bin Muattal Türbesi

Safvan bin Muattal Türbesi; Adıyaman’ın Samsat İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçeye yaklaşık 10.5 km mesafede bulunmaktadır.

Taşkuyu ve Çiçek Köyleri arasında kalan (Doğanlar Mezrası) mevkide, yüksek bir tepededir.

Kayıtlarda Yermük savaşına katıldığı, Samsat’a kadar geldiği ve şehit düştüğü; Safvan Bin Muattal’ ın sahabe olduğu da belirtilmektedir.

Adıyaman ve çevresinde İslamiyetin yayılmasını sağlayan sahabedir. Adıyaman’da bulunan kabri her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilir.

Rivayete göre burada tövbe edip adak adayan iftira mağdurları kısa zamanda huzura erip sıkıntıdan feraha çıkmaktadır.

Adıyaman: Hacı Yusuf Türbesi

Hacı Yusuf Türbesi; Adıyaman’ın Kahta İlçesine bağlı Sarıdana Köyü yerleşim sınırları içerisinde yer almaktadır.

Hacı Yusuf Türbesi’ne Kahta İlçesi’nden kalkan köy araçları ile ulaşım sağlanmaktadır.

Hacı Yusuf’un doğum tarihine ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır fakat 1260 tarihinde vefat ettiği belirtilmektedir.

Adıyaman: Şeyh Abdurrahmani Erzincani Türbesi

Şeyh Abdurrahmani Erzincani Türbesi; Adıyaman’ın Merkez İlçesi’ne bağlı Zer Köyü sınırları içerisindedir. Ulaşım köy araçlarıyla sağlanmaktadır.

Türbenin içinde aslen Erzincanlı olup sonra Adıyaman’a yerleşen Şeyh Abdurrahman-i Erzincani ile eşi ve kızının sandukası bulunmaktadır.

Şeyh Abdurrahmani Erzincani Kimdir;

Yıldırım Beyazıt dönemi meşayıhından olan Seyyid Abdurrahman Erzincani aynı zamanda Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’nın kayınpederidir. Şeyh Safiyüddin Erdebili’nin halifelerinden olup Halvetiyye Tarikatına mensuptur.

1402 yılındaki Ankara savaşının sonuçlarını Anadolu’da görmüş ve Çankırı, Tokat, Amasya, Kastamonu civarlarında, Osmanlı Devleti’nin fetret devrinde Anadolu’da birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla hizmetler yapmıştır. Ömrünün son yıllarını ise Darende yakınlarındaki Balaban mevkiinde geçirmiştir. 1432 yılında burada vefât etmiştir.

Adıyaman: Mahmut El-Ensari Türbesi

Mahmut El-Ensari Türbesi; Adıyaman’ın Merkez İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Merkeze 7 Km. mesafededir.

Ali Dağı üzerinde yer alan Türbe’nin duvarında H. 1126 tarihli bir onarım kitabesi bulunmaktadır. Türbenin bulunduğu yer Adıyaman merkezden bakılınca görülmektedir.

Mahmut El-Ensari Kimdir?

Medine’li ve sahabeden olduğu söylenmektedir. İslamiyeti yaymak amacıyla Anadolu’ya gelmiş ve burada şehit düşmüştür. Mezarının bulunduğu yerde başka şehitlerin de olduğu söylenir. Mahmud Ensari, Abuzer Gaffari ile birlikte bu şehitlere komutanlık yapmıştır.

Adıyaman: Salah Camii

Salah Camii; Adıyaman’ın Tut İlçesi, Salah Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehir içi ulaşım sağlanmaktadır.

Salah Camii’nin 1630 tarihinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Bir çok defalar yıkılıp yeniden yapıldığından tarihi özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiştir.

Adıyaman: Kaşlıca Kalesi

Kaşlıca Kalesi; Adıyaman’ın Tut İlçesi, Kaşlıca Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Halk arasında Mihri Babil Kalesi olarak bilinir.

Babil Krallığı zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Genel olarak kaleler yüksek yerlere kurulmasına karşılık buradaki kale Kaşlıca-Aşağı evlerin bulunduğu vadin içine inşa edilmiştir.

Kalenin bazı yerlerinde duvar kalıntıları, ok mahmuzları ve kenar kısımlarında su kanallarının kalıntıları mevcuttur.

Kalenin içerisinde halkın karakol ya da gözetleme yeri dediği yerler vardır. Buralar, kalenin yüksek noktalarını teşkil etmektedir. Battal-Gazi’nin Malatya’dan gelerek bu kaleyi fethettiği söylenmektedir.

Adıyaman: Şovak Köprüsü

Şovak Köprüsü; Adıyaman’ın Tut İlçesi sınırları içerisindedir. Şova Deresi üzerine kurulmuştur.

Taştan yapılmış tarihi bir köprüdür. Osmanlılar zamanında kervanların Vijne köprüsü’nden gelerek buradan geçtiği belirtilmektedir.

Ayrıca halk arasında Gorlam olarak adlandırılan vadide suyu aşağılara aktarmaya yarayan kayalara oyulmuş su kanalları ve mağaralar bulunmaktadır.

Yöredeki sulama kanalları ve kapalı künk kalıntıları, Göksu Vadisindeki sulamanın çok eski tarihlere kadar uzandığı gösteriliyor.