Gümüşhane: Zemberek Kilisesi

Zemberek Kilisesi; Gümüşhane il merkezine bağlı Yağlıdere Köyü, Krom Vadisi’ndedir.

Dikdörtgen bir alan üzerine; 10,70 x 08,70 m boyutlarında, üç nefli bazilikal plan şemasında inşa edilmiştir.

Nefler doğuda ortada bir apsis, yanlarda pastaphorion hücreleriyle sonlanmıştır. Apsis, 3,60 m genişliğe ve 2,10 m derinliğe sahip olup ekseninde bir mazgal pencere açılmıştır.

Apsisin her iki yanında 1,35 m genişliğinde ve 0,90 m derinliğinde pastaphorion hücrelerine yer verilmiş ve her ikisine birer pencere açılmıştır.

Kuzey ve güneye açılan ikişer penceresi vardır. Üst örtüsü ve taşıyıcıları yıkılan kilisenin girişi batıdan açılmış olup, tezinatın büyük kısmı kesme taşlarla haç şekli kazandırılarak yapılmıştır.

Giriş çevresinde bordür içerisine alınmış geometrik, bitkisel ve fgüratif olarak üç değişik süslemesi görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir