Gümüşhane: Yaylım Köyü Kilisesi

Yaylım Köyü Kilisesi; Gümüşhan’nin Köse İlçesi Yaylım Köyü Merkez yerleşkesindedir. Dikdörtgen bir alan üzerine üç nefli bazilikal plan şemasında inşa edilmiştir.

Kapı, pencere, cephe bitimleri, taşıyıcılar ve kemerler düzgün yontma taş malzemeden, beden duvarları ise moloz taştan örülmüştür.

Taşınmazın doğu cephesinde yer alan yarım daire şeklindeki, apsis ve pastaphorion hücreleri yapıdan daha dar ve alçak tutulmuş.

İç mekâna giriş; güney duvarın solunda yer alan dikdörtgen bir kapıdan sağlanır. Kapı söveleri düzgün yonutaş işçilikli olup haçvari bir görünüm verilmiştir.

Giriş lentosunun üzerinde sivri kemerli bir alınlık mevcuttur. Alınlığın içerisindeki kitabelik kısmı boştur. Bu cephede üç, batı cephede bir adet dikdörtgen küçük pencere vardır.

Kuzey cephesi toprak damlı başka bir yapıya bitişiktir. İç mekânda; ikişer sütun, apsis önü ve batıda olmak üzere yarı duvara gömülü payelerle üç nefe ayrılmıştır.

Üst örtüsü beşik tonozdur. Sütunlar iki parçalı olup ararları kurşunla kaynatılmıştır. Sütunlardan dört yana açılmış kemerler üst örtüyü kaburgalandırmıştır.

Üst örtüde yer yer silinmiş fresko izleri görülmektedir. Yapının kapı-pencere söveleri, cephe bitimleri, saçak altı, kemerler ve taşıyıcılar düzgün kesme taş, diğer kısımlar moloz taştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir