Gümüşhane: St. Christoper Kilisesi

St. Christoper Kilisesi; Gümüşhane il merkezine bağlı Dumanlı Köyü Piştov Mahallesi’nde bulunmaktadır.

17 x 13 m boyutlarında ve dikdörtgen bir alan üzerine üç nefli, bazilikal plan şemasında inşa edilmiştir. Biri kuzey diğeri güneyde olmak üzere basık kemerli iki girişi bulunmaktadır.

Kuzey girişi kiborion tarzında düzenlenmiş ancak günümüze bu kiborion girişin sadece bir sütunu gelebilmiştir. Girişin hemen üzerinde haç işareti işlenmiştir.

Apsis ve pastaporion hücreleri doğu cephesinde yapılmış her birinin ekseninde, basık kemerli büyük pencere, ortadaki apsisin ekseninde yer alan dikdörtgen pencerenin her iki yanına birer küçük mazgal pencere daha yerleştirilmiştir.

Yapının kuzey duvarında dört mazgal pencere bulunmaktadır. Kilisenin güney iç yüzünde Hıristiyan ikonografyasına uygun şekilde fresko tekniğinde yapılmış yirmi sekiz aziz fgürü betimlenmiştir.

Yapının kapı, pencere taşıyıcıları, kemerler ve köşe taşları düzgün kaliteli kesme taştan, beden duvarları ise moloz taş + kesme taştan yapılmıştır. Kilisenin kuzeydoğusunda bir çeşme yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir