Gümüşhane: Papavere Kilisesi

Papavere Kilisesi; Gümüşhane’nin Torul İlçesi, Büyükçit Köyü’nün Emirler Mahallesinde yer almaktadır.

Kilise, 10,20 m x 5,50 m boyutlarında dikdörtgen bir alan üzerine üç nefli bazilika planda, doğu-batı yönünde konumlanmıştır.

Dışa çıkıntı yapan tek apsisi vardır. Ana yapıdan daha dar tutulan apsis ekseni üzerinde ve üst tarafında birer adet mazgal pencere vardır.

Güney cephede yer alan giriş, lentolu ve üzeri kemerlidir. Bu cephede üç adet mazgal pencere yer almaktadır. Kuzey cephe sağırdır.

İç mekânda bazilikal planlı olup 8 sütunla üç nefe ayrılmıştır. Orta nef yan neflerden geniş tutulmuştur.

İncelenen diğer kiliselerde apsisin gerisinde yer alan payeler burada sütun olarak yapılmıştır. Neflerin üzeri beşik tonozdur.

Duvara gömülü yarım payeler birbirlerine ve ortadaki sütunlara kemerlerle bağlanmıştır. Batı tarafındaki iki sütun, platform şeklindeki yaklaşık 50 cm’lik yükseltinin üzerine oturtulmuştur.

Kemerler üzerinde yer alan sarmaşık motifleri ile sütunların üst kısımlarındaki melek motifleri anlaşılabilmektedir.

Sütunlar yekpare blok taşlardan yapılmış olup demir kasnaklarla birbirine bağlanmıştır. Üst örtü semerdamdır. Giriş, köşeler, kapı ve pencerelerde kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir