Gümüşhane: Mescitli, Kilise Önü Mevki Kilisesi

Mescitli Köyü Kilise Önü Mevki Kilisesi; Gümüşhane il merkezine bağlı Mescitli Köyü sınırları içinde yer alan yapı  meskûn mahalden uzak, düz bir arazinin üzerine kurulmuştur.

Güneyi uçurumdur. Yapı günümüze sağlam denecek şekilde ulaşmıştır. Sadece üst örtüsü ve zemini tahrip olmuştur. Doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlıdır.

Yapının doğusunda yer alan apsisi yarım daire şeklinde yuvarlak ve dışa taşıntılı yapılmıştır. Ayrıca bu kısım ana yapıdan daha dar ve alçak tutulmuştur.

Güney cephesi sağırdır. Batı cephesinde düz atkı taşlı yuvarlak kemerli giriş kapısı bulunmaktadır. Üst kısmında mazgal penceresi yer almaktadır.

Kitabe yeri boştur. Apsiste bir, güney cephede üç mazgal pencere yer almaktadır. Batı cephede taş çıkmalara yer verilmiştir. Duvar payelerine oturan kemerlerle desteklenen beşik tonoz ile örtülüdür.

Kapı, pencere söveleri, taşıyıcılar, kemerler düzgün kaliteli kesme taş malzemeden beden duvarları ise moloz taştan örülmüştür.

Çatıyı örten taş kaplamaların tümü yerlerinden alınmıştır. Herhangi bir süslemesi günümüze ulaşmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir