Gümüşhane: Meryemana Kilisesi

Meryemana Kilisesi; Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi, Yayalı Köyü sınırları içerisinde yer alır.

Kilise, 13 m x 9,80 m boyutlarında dikdörtgen bir alan üzerine üç nefli bazilikal planda inşa edilmiştir. Bazilikal yapının özelliklerine uygun olarak orna nef, yan neflerden daha geniş ve yüksek tutulmuştur.

Kilisesin girişi güney cephenin batı köşesinden açılmış olup, kalan izlerden kiborion şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Ortada yer alan dört sütun ve apsis; önündeki iki paye ile naos mekânını üç nefe bölmüştür.

Doğu cephesinde apsis ve pastaphorion hücreleri dışa taşkın olarak yapılmış içten ve dıştan yarım yuvarlak olarak düzenlenmiştir. Apsiste bir mazgal pencere açılmış ve ayrıca apsis ortasına bir niş yerleştirilmiştir.

Üst örtüsü sağlam olup, içten beşik tonoz dıştan kırma çakılıdır. Kilisede kapı pencere, taşıyıcılar, kemerler ve köşe taşları düzgün kaliteli kesme taş malzemeden, beden duvarları ise 0,85 m kalınlığında moloz taştan örülmüştür.

Kilisenin hemen güneyinde bir ayazma ve kuzey batı köşesinde sonradan ilave edilmiş bir fırın mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir