Gümüşhane: Livana Kilisesi

Livana Kilisesi; Gümüşhane il merkezine bağlı Yağlıdere Köyü Krom Vadisi’nde, eğimli bir arazi üzerinde Livana olarak adlandırılan mevkidedir.

Dikdörtgen bir alan üzerine; 7,50 x 11,50 m boyutlarında, üç nefli, bazilikal plan şemasında inşa edilmiştir.

Kilisenin üst örtüsü yıkılmış, taşıyıcıları kırılmış, yıkılan üst örtüye ait mimari parçalar ise kilisenin içerisine dökülmüştür.

Kilisede kapı, pencere taşıyıcıları kemerler ve köşe taşları düzgün kaliteli kesme taştan beden duvarları ise moloz taştan örülmüştür.

Doğu cephesinde apsis ve pastaphorion hücreleri dışa taşkın olarak yapılmış içten ve dıştan yarım yuvarlak olarak düzenlenmiştir.

Apsis 3,20 m genişliğinde ve 1,50 m derinliğinde olup kısmen yıkılmıştır. Apsiste ve apsisin her iki yanında bulunan pastaphorion hücrelerinde birer mazgal pencere açılmıştır.

Apsis önündeki payeler sağlamdır. Kilisenin batıdan açılan yuvarlak kemerli tek girişi bulunmaktadır.

Ayrıca girişin her iki yanında ince sütunceler ve üzerine yuvarlak kemerli bir alınlık yerleştirilmiştir.

Alınlık üzerindeki kitabe kısmı boştur. Kilisenin içerisi tamamen sıvanmış olup fresko tekniğinde yapılmış duvar resimlerine rastlanmaktadır.

Özellikle bu resimler kilisenin kuzey köşesinde yoğunluktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir