Gümüşhane: İkisu, Hıdırilyas Mevkii Kilisesi

Gümüşhane il merkezine bağlı İkisu Köyü Hıdırilyas Mevki’nde yer alan yapının kesin olarak hangi tarihte inşa edildikleri belli değildir.

Yan yana inşa edilen kiliselerden her ikisi doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir. Cephe duvarları kısmen ayakta olup, diğer tüm kısımları yıkılmıştır.

Moloz taşla inşa edilmiştir. İçi örtü malzemesi molozu ile dolmuştur. Üst örtüsü tamamen yıkık olduğundan, üst örtüye yönelik bilgi verilememiştir. Her iki kilisede ortadan bir duvarla birbirinden ayrılmıştır.

Kuzeydeki kilise, tek apsisli, apsis ekseninde, kuzey ve güney duvarlarında karşılıklı nişler bulunur.

Güneydeki kilisede ise küçük apsisli olup girişi güneydendir. Kuzeydeki kiliseye de güneydeki kilisenin iç mekândan girilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir