Gümüşhane: Harmancık Köyü Kiliseleri

Gümüşhane’nin Torul İlçesi, Harmancık Köyü sınırları içerisinde üç tarihi kilise mevcuttur. Kiliseler günümüzde kullanılmamaktadır.

Haber Kaos ekibi olarak, Karel Mevki Kilisesi, Kotanis Mevki Kilisesi ve Mesehor Mevki Kilisesi’ni sizler için derledik.

Karel Mevki Kilisesi:

Yapı, Torul İlçesi Harmancık Köyü Karel Mevkii’ndedir. Köy yerleşkesinin uzağındadır. Dikdörtgen planlı, Beşik tonoz örtülü, çatı tabiat şartlarına bağlı olarak tahrip olmuştur. Giriş kapısı batıda olup, düzgün yontma taşla yapılmış, alınlığı kemer şeklindedir.

Kotanis Mevki Kilisesi:

Yapı, Harmancık Köyü Kotanis Mevkii’ndedir. Dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtülüdür. Yonu taş + moloz taş malzemeden yığma olarak inşa edilmiştir.

Yöredeki diğer kiliselerde olduğu gibi beşik tonozlu çatı ile örtülmüştür. Aydınlatma kuzey ve güneyden iki batıdan da bir olmak üzere beş adet mazgal pencere ile sağlanmıştır.

Mesehor Mevki Kilisesi:

Yapı, Harmancık Köyü Mesehor Mevkii’ndedir. Köy yerleşkesinin dışındadır. Dikdörtgen bir alan üzerine bazilikal planlı ve yığma olarak yapılan yapının üst örtüsü tabiat şartlarına bağlı olarak tahrip olmuştur. Yapının köşe taşları, kapı ve pencere söveleri kesme taş, diğer kısımları yığma moloz taş, araları kalın harç tabakasıyla sıvanmıştır.

İç mekânın aydınlatılması, kuzey ve güney beden duvarlarında üçer adet, doğudaki apsislerin eksenindeki birer adet, batı duvarda üst seviyede yer alan üç adet mazgal pencereden sağlanır. İç mekâna giriş batı cephenin ekseninde yer alan dikdörtgen bir açıklıktan sağlanır. Düz lentolu açıklığın üst kısmında yuvarlak kemerli alınlığı vardır.

Kalan izlerden iç mekânın üç nefli olduğu, orta nefn yan neflerden daha geniş tutulduğu anlaşılmaktadır. Apsislerin üzeri içte yarım kubbe şeklindedir. Apsislerin önünde yer alan, payeleri birbirine ve yan duvarlara bağlayan gergiler halen mevcuttur.

Kısmen sağlam olan blok taş sütunlar demir kasnaklarla birbirlerine tutturulmuştur. İçten sıvalı ve boyalı olan yapının batıdaki penceresinin kemer kısmında boya ile 1905 tarihi yazılıdır. Ahşap gergilerin büyük kısmı kesiktir. Üst örtüsünün büyük kısmı, çökmüş, duvarlarda kopmalar vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir