Gümüşhane: Dumanlı Köyü Kilisesi

Dumanlı Köyü Çakallı (Çakalandon) Mahallesi Kilisesi; Gümüşhane il merkezine bağlı Dumanlı Köyü’nün merkezinde yer almaktadır.

9,85 x 13,30 m boyutlarında ve dikdörtgen bir alan üzerine üç nefli, bazilikal planlı olarak inşa edilmiştir. Biri batıdan diğeri güneyden olmak üzere yuvarlak kemerli iki girişi bulunmaktadır.

Güney girişi üzerine yonca biçiminde haç motif işlenmiştir. Doğu cephesinde apsis ve pastaphorion hücreleri dışa taşkın, içten ve dıştan yarım yuvarlak olarak düzenlenmiştir.

Bu kısım ana yapıdan daha dar ve alçak tutulmuştur. İç mekânın aydınlatılması dikdörtgen formda ve simetrik bir biçimde yan duvarlara ve apsis eksenlerine yerleştirilmiş daha küçük pencerelerle sağlanmıştır.

Doğu cephelerdeki pencereler hariç, diğer pencerelerin üst kısımlarında yuvarlak alınlar yer alır. Söveler de haçvari olarak hareketli yapılmıştır.

Kilisenin yapım tarihi 1878’dir. Frekso izlerine sık sık rastlanan kilisede kapı-pencere söveleri, taşıyıcılar, kemerler ve köşe taşları düzgün kaliteli kesme taş malzemeden, diğer beden duvarları ise 0,85 m kalınlığında kaliteli moloz taştan yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir