Gümüşhane: Canca Kalesi

Canca Kalesi; Gümüşhane’nin, batısında, çevreye hâkim bir kayalık üzerinde kurulmuştur.

Kale doğu-batı istikametinde arka arkaya üç bölümden oluşur, çevresi 1,5 m kalınlığındaki sur duvarı ile takviye edilmiştir. Kalenin iki adet girişi vardır. Kalenin girişi batıdandır.

Buradan kalenin en alt kısmını teşkil eden küçük bir alana ulaşılır. Burada 4,20 x 4,10 m ölçüsünde bir adet su sarnıcı dikkat çekmektedir. Üst kısmı hariç günümüze ulaşan sarnıcın içten ve dıştan sıvalı olup, içi moloz yığınıyla doldurulmuştur. Burada ikinci kapıyla ana mekânı teşkil eden kalenin doğu kısmına girilmektedir.

Kalenin asıl yerleşim alanını teşkil eden ikinci kademedeki mekânın kuzey köşesindeki kayalar üzerine oturulmuş 4,20 x 3 m. ölçüsünde tek apsisli şapel kalıntısı bulunmaktadır. Apsiste bir mazgal pencere açılmıştır.

Günümüzde şapelin batı ve kuzey duvarı yıkılmıştır. Ancak girişinin batıda olduğu anlaşılmaktadır.

Kalenin doğu ucunda kaya üzerinde bulunan 4,90 x 4,10 m ölçüsünde bir gözetleme kulesi yer almaktadır. Kuzey tarafı yıkılmış olup, duvardaki hatıl yerlerinden buranın iki katlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir